Kongruens av adjektiv i genus och numerus Övningar på italienska språket

Att behärska kongruensen av adjektiv i genus och numerus är en grundläggande del av att lära sig italienska. I italienska språket måste adjektiven överensstämma med substantivets genus (maskulinum eller femininum) och numerus (singular eller plural). Detta innebär att adjektivets form ändras beroende på om substantivet det beskriver är maskulint eller feminint, och om det är i singular eller plural. Till exempel, adjektivet "bello" (vacker) ändras till "bella" när det beskriver ett feminint substantiv i singular, och till "belli" och "belle" när det beskriver maskulina respektive feminina substantiv i plural. För att bemästra denna aspekt av italienska språket krävs det övning och förståelse för de regler som styr adjektivens böjning. Genom att arbeta med olika övningar kan du förbättra din förmåga att korrekt använda adjektiv i tal och skrift. På denna sida hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att träna kongruensen av adjektiv i genus och numerus, och samtidigt fördjupa din kunskap om italienska grammatiken. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat italienska en längre tid, kommer dessa övningar att ge dig värdefull praktik och stärka din språkliga kompetens.

Exercise 1 

<p>1. La casa è molto *bella* (femininum singular). Huset är vackert.</p> <p>2. I ragazzi sono molto *intelligenti* (maskulinum plural). Pojkarna är smarta.</p> <p>3. La macchina è *nuova* (femininum singular). Bilen är ny.</p> <p>4. Le mele sono *rosse* (femininum plural). Äpplen är röda.</p> <p>5. Il libro è *interessante* (maskulinum singular). Boken är intressant.</p> <p>6. Gli studenti sono *preparati* (maskulinum plural). Studenterna är förberedda.</p> <p>7. La pizza è *deliziosa* (femininum singular). Pizzan är utsökt.</p> <p>8. Gli alberi sono *alti* (maskulinum plural). Träden är höga.</p> <p>9. Le ragazze sono *simpatiche* (femininum plural). Flickorna är trevliga.</p> <p>10. Il cane è *grande* (maskulinum singular). Hunden är stor.</p>
 

Exercise 2

<p>1. La casa è molto *grande* (adjektiv för stor).</p> <p>2. I bambini sono sempre *felici* (adjektiv för glad i plural).</p> <p>3. La macchina è *rossa* (adjektiv för röd i femininum).</p> <p>4. Gli studenti sono *intelligenti* (adjektiv för intelligent i plural).</p> <p>5. La pizza è *deliziosa* (adjektiv för utsökt i femininum).</p> <p>6. Le ragazze sono *alte* (adjektiv för lång i femininum plural).</p> <p>7. Il gatto è *nero* (adjektiv för svart i maskulinum).</p> <p>8. I fiori sono *colorati* (adjektiv för färgglad i plural).</p> <p>9. La lezione è *interessante* (adjektiv för intressant i femininum).</p> <p>10. Gli uomini sono *forti* (adjektiv för stark i plural).</p>
 

Exercise 3

<p>1. La casa è molto *grande* (stor byggnad).</p> <p>2. I bambini sono molto *simpatici* (trevliga barn).</p> <p>3. Maria è una ragazza molto *intelligente* (smart flicka).</p> <p>4. Le montagne sono molto *alte* (höga berg).</p> <p>5. Il cane è molto *amichevole* (vänlig hund).</p> <p>6. Gli studenti sono molto *diligenti* (flitiga studenter).</p> <p>7. La pizza è *deliziosa* (god maträtt).</p> <p>8. I fiori sono molto *colorati* (färggranna blommor).</p> <p>9. Il libro è molto *interessante* (spännande bok).</p> <p>10. Le strade sono molto *larghe* (breda vägar).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.