Konjunktioner för orsak och verkan Övningar på portugisiska

Konjunktioner för orsak och verkan är en viktig del av portugisisk grammatik som hjälper dig att uttrycka samband mellan olika händelser och deras konsekvenser. När vi vill förklara varför något händer eller beskriva resultatet av en viss handling, använder vi specifika konjunktioner som förmedlar dessa samband. Genom att behärska dessa konjunktioner kommer du att kunna skapa mer komplexa och sammanhängande meningar, vilket i sin tur förbättrar din förmåga att kommunicera effektivt på portugisiska. I portugisiskan finns det flera konjunktioner som används för att uttrycka orsak och verkan, såsom "porque" (därför att), "pois" (eftersom), och "portanto" (därför). Varje konjunktion har sin egen specifika användning och nyans, vilket gör det viktigt att förstå hur och när man ska använda dem korrekt. På den här sidan kommer du att hitta olika övningar som hjälper dig att öva på dessa konjunktioner i olika sammanhang, från enkla meningar till mer komplexa texter. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur orsak och verkan uttrycks i portugisiskan och bli mer säker i din användning av språket.

Exercise 1 

<p>1. Ele não veio à festa *porque* estava doente (orsak).</p> <p>2. Estudo muito *para que* eu possa passar no exame (avsikt).</p> <p>3. Ela saiu cedo *pois* tinha um compromisso importante (orsak).</p> <p>4. Não jogamos futebol *porque* começou a chover (orsak).</p> <p>5. Vou ao mercado *para que* possamos fazer o jantar (avsikt).</p> <p>6. Ele comprou um presente *pois* era o aniversário dela (orsak).</p> <p>7. Estava cansado *porque* trabalhou até tarde (orsak).</p> <p>8. Vou estudar mais *para que* consiga uma boa nota (avsikt).</p> <p>9. Eles foram ao parque *pois* o dia estava bonito (orsak).</p> <p>10. Ela fez um bolo *porque* queria surpreender os amigos (orsak).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele não veio à festa *porque* estava doente (konjunktion för orsak).</p> <p>2. Ela estudou muito *portanto* passou no exame (konjunktion för verkan).</p> <p>3. Choveu muito ontem, *por isso* o jogo foi cancelado (konjunktion för verkan).</p> <p>4. Eles não foram viajar *já que* não tinham dinheiro (konjunktion för orsak).</p> <p>5. Ele está feliz *porque* recebeu uma boa notícia (konjunktion för orsak).</p> <p>6. O evento foi um sucesso, *por isso* todos estão satisfeitos (konjunktion för verkan).</p> <p>7. Ela não compareceu à reunião *porque* teve um imprevisto (konjunktion för orsak).</p> <p>8. Eles chegaram cedo, *portanto* pegaram os melhores lugares (konjunktion för verkan).</p> <p>9. Ele não conseguiu terminar o trabalho *já que* faltou energia (konjunktion för orsak).</p> <p>10. O trânsito estava terrível, *por isso* ele se atrasou (konjunktion för verkan).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele estudou muito, *portanto* passou no exame. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>2. Ela estava cansada, *por isso* decidiu descansar um pouco. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>3. O carro quebrou, *então* tivemos que pegar um táxi. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>4. Estava chovendo, *por isso* cancelaram o jogo. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>5. Ele não trouxe o guarda-chuva, *portanto* se molhou. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>6. Ela não tinha dinheiro, *então* não pôde comprar o presente. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>7. O filme era muito longo, *por isso* saímos antes do final. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>8. Ele estava doente, *portanto* não foi trabalhar. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>9. O restaurante estava lotado, *por isso* tivemos que esperar. (Konjunktion för orsak och verkan)</p> <p>10. Ela não estudou, *então* não passou na prova. (Konjunktion för orsak och verkan)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.