Konjunktioner med konjunktiv Övningar på franska språket

Konjunktioner med konjunktiv är en viktig del av franska språket och kan ibland vara utmanande att bemästra. Dessa konjunktioner används för att uttrycka önskan, tvivel, osäkerhet eller subjektiva bedömningar, och de kräver att verbet som följer står i konjunktivform. Det är avgörande att förstå hur och när dessa konjunktioner ska användas, eftersom de påverkar både meningsstruktur och betydelse. Att behärska konjunktioner med konjunktiv gör det möjligt att uttrycka sig mer nyanserat och korrekt på franska. I denna sektion hittar du en rad olika övningar som är utformade för att hjälpa dig att öva och förbättra din användning av konjunktioner med konjunktiv. Övningarna inkluderar allt från att identifiera rätt konjunktion och verbform till att skapa egna meningar och fylla i luckor. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att få en djupare förståelse för hur konjunktiv används tillsammans med olika konjunktioner, vilket kommer att stärka din grammatiska kompetens och självförtroende i franska språket.

Exercise 1 

<p>1. Il faut que tu *saches* la vérité (verb som betyder "att veta").</p> <p>2. Je doute qu'il *vienne* à la fête (verb som betyder "att komma").</p> <p>3. Bien que nous *soyons* fatigués, nous continuerons (verb som betyder "att vara").</p> <p>4. Il est important que vous *fassiez* vos devoirs (verb som betyder "att göra").</p> <p>5. Pour que tu *puisses* réussir, il faut travailler dur (verb som betyder "att kunna").</p> <p>6. Je veux que tu *parles* avec lui (verb som betyder "att tala").</p> <p>7. Il est possible qu'elle *parte* demain (verb som betyder "att lämna").</p> <p>8. Bien qu'il *ait* froid, il n'a pas mis de manteau (verb som betyder "att ha").</p> <p>9. Je ne crois pas qu'ils *prennent* le train (verb som betyder "att ta").</p> <p>10. Elle préfère que nous *étudiions* ensemble (verb som betyder "att studera").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il faut que tu *fasses* tes devoirs (verb för att göra).</p> <p>2. Bien qu'il *soit* fatigué, il continue de travailler (verb för att vara).</p> <p>3. Je doute qu'il *vienne* à la fête ce soir (verb för att komma).</p> <p>4. Il est important que nous *étudiions* pour l'examen (verb för att studera).</p> <p>5. Pour que tu *puisses* réussir, tu dois travailler dur (verb för att kunna).</p> <p>6. Je souhaite qu'elle *sache* la vérité (verb för att veta).</p> <p>7. Il est possible qu'ils *aient* oublié notre rendez-vous (verb för att ha).</p> <p>8. Bien que nous *soyons* en retard, nous arriverons à temps (verb för att vara).</p> <p>9. Il est nécessaire que vous *finissiez* ce projet avant vendredi (verb för att avsluta).</p> <p>10. Quoi qu'il *dise*, je ne le croirai pas (verb för att säga).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Il faut que tu *finisses* tes devoirs avant de sortir. (verb för att avsluta)</p> <p>2. Bien que Marie *soit* fatiguée, elle va au travail. (verb för att vara)</p> <p>3. Il est important que nous *ayons* assez de temps pour préparer le projet. (verb för att ha)</p> <p>4. Je souhaite que vous *fassiez* un effort supplémentaire. (verb för att göra)</p> <p>5. À moins qu'il ne *pleuve*, nous allons faire un pique-nique. (verb för att regna)</p> <p>6. Il est possible qu'ils *viennent* ce soir. (verb för att komma)</p> <p>7. Pour que nous *puissions* partir à l'heure, il faut se préparer maintenant. (verb för att kunna)</p> <p>8. Il est nécessaire que tu *parles* plus fort pour que tout le monde t'entende. (verb för att prata)</p> <p>9. Bien que nous *soyons* en retard, nous devons rester calmes. (verb för att vara)</p> <p>10. Il est temps que je *prenne* une décision finale. (verb för att ta)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.