Konjunktioner med konjunktiv Övningar på spanska språket

Konjunktioner med konjunktiv är en viktig del av spansk grammatik som ofta skapar förvirring bland elever. Dessa konjunktioner används för att uttrycka olika nyanser av osäkerhet, tvivel, möjlighet, och subjektiva känslor. Att behärska användningen av konjunktiv med rätt konjunktioner är avgörande för att kunna kommunicera effektivt och naturligt på spanska. Genom att förstå och öva på dessa strukturer kan du förbättra din förmåga att uttrycka komplexa tankar och känslor. I dessa övningar kommer du att få praktisera olika konjunktioner som vanligtvis kräver konjunktiv, såsom "para que", "a menos que", "sin que", och många fler. Varje övning är utformad för att hjälpa dig att känna igen och korrekt använda konjunktiv i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du inte bara att förbättra din grammatiska noggrannhet, utan också din övergripande språkliga skicklighet i spanska.

Exercise 1 

<p>1. Espero que tú *vengas* a la fiesta (verb för att komma).</p> <p>2. Es importante que nosotros *estudiemos* para el examen (verb för att studera).</p> <p>3. Dudo que ella *pueda* ayudarme (verb för att kunna).</p> <p>4. No creo que ellos *tengan* razón (verb för att ha).</p> <p>5. Ojalá que tú *sepas* la respuesta (verb för att veta).</p> <p>6. Es posible que nosotros *veamos* una película esta noche (verb för att se).</p> <p>7. Me alegra que tú *sientas* mejor (verb för att känna sig).</p> <p>8. Quiero que tú *hagas* la tarea ahora (verb för att göra).</p> <p>9. Temo que ellos no *lleguen* a tiempo (verb för att anlända).</p> <p>10. Necesito que tú *me digas* la verdad (verb för att säga).</p>
 

Exercise 2

<p>1. No creo que él *vaya* a la fiesta (verb for movement).</p> <p>2. Es posible que nosotros *tengamos* que estudiar más (verb for possession).</p> <p>3. Dudo que ella *sepa* la respuesta correcta (verb for knowing).</p> <p>4. Espero que tú *puedas* venir a mi casa mañana (verb for ability).</p> <p>5. Mis padres quieren que yo *haga* la tarea antes de salir (verb for doing).</p> <p>6. Es importante que ellos *lleguen* a tiempo (verb for arriving).</p> <p>7. Ojalá que ustedes *estén* bien (verb for being).</p> <p>8. No pienso que él *diga* la verdad (verb for speaking).</p> <p>9. Es probable que nosotros *comamos* en ese restaurante (verb for eating).</p> <p>10. Me sorprende que tú *entiendas* tan rápido (verb for understanding).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Quiero que tú *vengas* a la fiesta (verb for arrival).</p> <p>2. Es necesario que nosotros *estudiemos* para el examen (verb for learning).</p> <p>3. Es posible que ella *hable* con el profesor mañana (verb for communication).</p> <p>4. Dudo que él *pueda* terminar el proyecto a tiempo (verb for ability).</p> <p>5. No creo que ellos *vayan* al concierto este sábado (verb for movement).</p> <p>6. Ojalá que tú *consigas* el trabajo que quieres (verb for obtaining).</p> <p>7. Es importante que nosotros *comamos* sano para mantenernos en forma (verb for eating).</p> <p>8. Espero que tú *te sientas* mejor pronto (verb for feeling).</p> <p>9. Es probable que Juan *llegue* tarde a la reunión (verb for arrival).</p> <p>10. Necesito que tú *me ayudes* con esta tarea (verb for assistance).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.