Konjunktioner med konjunktiv Övningar på tyska språket

Konjunktioner med konjunktiv är ett centralt och ofta utmanande område inom tyska språket. Dessa konjunktioner används för att uttrycka önskningar, möjligheter, tvivel eller osäkra framtida händelser. Genom att lära sig korrekt användning av konjunktioner som "obwohl", "falls", "damit" och "ohne dass", tillsammans med konjunktiv, kan man förmedla mer komplexa och nyanserade tankar. Att behärska denna grammatiska struktur öppnar dörrar för djupare och mer meningsfulla konversationer på tyska. I dessa övningar kommer vi att fokusera på att identifiera och korrekt använda konjunktioner med konjunktiv i olika sammanhang. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att förstå hur dessa grammatiska element fungerar i verkliga situationer och att förbättra din förmåga att använda dem spontant i tal och skrift. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att utveckla en starkare känsla för tysk grammatik och öka din självförtroende när du kommunicerar på språket.

Exercise 1 

<p>1. Ich hoffe, dass er *kommen* wird (verb för att anlända).</p> <p>2. Es ist wichtig, dass du *lernst* (verb för att studera).</p> <p>3. Falls er *käme*, würden wir ihn sehen (verb för att anlända med konjunktiv).</p> <p>4. Es wäre schön, wenn sie *singen* könnte (verb för att sjunga).</p> <p>5. Wir wünschen uns, dass ihr *bleibt* (verb för att stanna).</p> <p>6. Er tut so, als ob er *krank* wäre (adjektiv för att vara sjuk).</p> <p>7. Sie fragte, ob ich *helfen* könnte (verb för att hjälpa).</p> <p>8. Wenn er *wüsste*, würde er es sagen (verb för att veta med konjunktiv).</p> <p>9. Es ist möglich, dass wir *fahren* können (verb för att åka).</p> <p>10. Sie schlägt vor, dass wir *essen* gehen (verb för att äta).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Er sagt, dass er *bleiben* möchte (verb som betyder att stanna).</p> <p>2. Wir hoffen, dass du *kommst* morgen (verb för att anlända).</p> <p>3. Es wäre schön, wenn du *mitmachen* würdest (verb för att delta).</p> <p>4. Ich wünsche mir, dass sie *glücklich* ist (adjektiv för att beskriva en positiv känsla).</p> <p>5. Sie glaubt, dass er *arbeitet* heute (verb för att utföra en aktivitet för pengar).</p> <p>6. Es ist wichtig, dass du *pünktlich* bist (adjektiv för att beskriva att vara i tid).</p> <p>7. Wir glauben, dass das Wetter *besser* wird (adjektiv för att beskriva en förbättring).</p> <p>8. Es ist schade, dass du nicht *bleiben* kannst (verb för att stanna).</p> <p>9. Sie hofft, dass ihr *gesund* bleibt (adjektiv för att beskriva god hälsa).</p> <p>10. Es wäre toll, wenn wir *reisen* könnten (verb för att åka någonstans).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Wenn du *wüsstest*, was ich weiß, würdest du anders handeln. (verb för att veta)</p> <p>2. Ich würde an deiner Stelle nicht hingehen, falls es *regnete*. (verb för regn)</p> <p>3. Hätte ich das Geld, *würde* ich eine Weltreise machen. (verb för att vilja)</p> <p>4. Er tut, als ob er *schlief*, aber ich weiß, dass er wach ist. (verb för att sova)</p> <p>5. Falls sie *käme*, würden wir das Problem gemeinsam lösen. (verb för att komma)</p> <p>6. Hättest du mich gefragt, *hätte* ich dir geholfen. (verb för att ha)</p> <p>7. Es wäre schön, wenn du *mitgehen* könntest. (verb för att gå med)</p> <p>8. Er verhält sich, als ob er *krank* wäre, aber er ist gesund. (adjektiv för sjuk)</p> <p>9. Wenn ich du *wäre*, würde ich das Angebot annehmen. (verb för att vara)</p> <p>10. Falls sie *wüssten*, wie schwer die Prüfung ist, würden sie mehr lernen. (verb för att veta)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.