Korrelativa konjunktioner Övningar på portugisiska

Korrelativa konjunktioner spelar en viktig roll i portugisiska språket genom att binda samman satser och skapa mer komplexa och nyanserade meningar. Dessa konjunktioner, som ofta fungerar i par, hjälper till att uttrycka relationer som jämförelser, motsatser, orsaker och konsekvenser. Att behärska användningen av korrelativa konjunktioner är avgörande för att förbättra både skriftlig och muntlig kommunikation på portugisiska, och det bidrar även till en mer naturlig och flytande språkanvändning. För att hjälpa dig att bemästra dessa viktiga språkliga verktyg har vi sammanställt en serie grammatikövningar som fokuserar på korrelativa konjunktioner. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva på att identifiera, förstå och korrekt använda korrelativa konjunktioner i olika kontexter. Oavsett om du är nybörjare eller en mer avancerad språkstudent, kommer dessa övningar att ge dig värdefull träning och insikt i hur du kan förbättra ditt portugisiska språkbruk.

Exercise 1 

<p>1. Ele não só *estuda* como também trabalha (verb för att lära sig).</p> <p>2. Ela tanto *canta* quanto dança muito bem (verb för att använda rösten).</p> <p>3. Eu gosto de *chocolate* assim como de sorvete (sött livsmedel).</p> <p>4. Pedro é não apenas *inteligente* mas também esforçado (beskrivning av någon smart).</p> <p>5. Maria não só *cozinha* mas também arruma a casa (verb för att laga mat).</p> <p>6. Ele tanto *corre* quanto nada todos os dias (verb för att springa).</p> <p>7. Nós não apenas *viajamos* como também tiramos muitas fotos (verb för att resa).</p> <p>8. Eles tanto *estudam* quanto trabalham duro (verb för att lära sig).</p> <p>9. Ela gosta de não só *ler* livros mas também de escrever (verb för att läsa).</p> <p>10. Eu não apenas *amo* a natureza como também a respeito (verb för att älska).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Tanto* João *quanto* Maria gostam de viajar (ord för båda).</p> <p>2. *Nem* ele *nem* ela sabem a resposta (ord för ingen av dem).</p> <p>3. *Não só* a Ana *mas também* o Pedro adoram música clássica (ord för både och).</p> <p>4. *Ou* você estuda *ou* trabalha (ord för antingen eller).</p> <p>5. *Seja* você *seja* ele, alguém tem que resolver o problema (ord för oavsett).</p> <p>6. *Tal* pai, *tal* filho (ord för som).</p> <p>7. *Quer* chova, *quer* faça sol, vamos ao parque (ord för oavsett väder).</p> <p>8. *Não só* o Carlos *mas também* a Mariana estão convidados (ord för både och).</p> <p>9. *Tanto* o professor *quanto* os alunos estavam presentes (ord för både).</p> <p>10. *Ou* você termina a tarefa *ou* não pode sair (ord för antingen eller).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele não só é inteligente, *mas* também é muito trabalhador (konjunktion som lägger till information).</p> <p>2. Ela vai tanto ao ginásio *quanto* à piscina para se exercitar (konjunktion som anger likvärdighet).</p> <p>3. O João *nem* estudou, *nem* fez a lição de casa (konjunktion som uttrycker negativitet).</p> <p>4. A Maria gosta *tanto* de ler *quanto* de escrever (konjunktion som anger likvärdighet).</p> <p>5. *Seja* chovendo, *seja* fazendo sol, ele sempre caminha no parque (konjunktion som uttrycker villkor).</p> <p>6. *Quer* você goste, *quer* não, vamos para a praia no fim de semana (konjunktion som uttrycker två alternativ).</p> <p>7. Eu não sei *se* vamos viajar amanhã, *se* ficaremos em casa (konjunktion som uttrycker osäkerhet).</p> <p>8. O professor explicou a matéria *de tal maneira* que todos entenderam (konjunktion som anger resultat).</p> <p>9. *Assim como* o pai, o filho também é médico (konjunktion som anger likhet).</p> <p>10. O projeto foi concluído *depois que* todos colaboraram (konjunktion som anger tid).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.