Korrelerande konjunktioner Övningar på franska språket

Korrelerande konjunktioner, eller samordnade konjunktioner, är en viktig del av det franska språket som hjälper till att binda ihop meningar och skapa mer flytande och komplexa uttryck. Dessa konjunktioner används för att koppla samman två eller flera jämställda element, såsom substantiv, adjektiv, eller hela satser, och bidrar till att göra ditt franska tal och skrift mer nyanserat och sammanhängande. Exempel på vanliga korrelerande konjunktioner i franskan inkluderar "et...et" (både...och), "soit...soit" (antingen...eller), och "ni...ni" (varken...eller). Att behärska användningen av dessa konjunktioner kan vara en utmaning, men genom regelbundna övningar och exempel kan du förbättra din förmåga att använda dem korrekt och effektivt. På denna sida hittar du en mängd olika grammatikövningar som är utformade för att hjälpa dig förstå och använda korrelerande konjunktioner i franskan. Dessa övningar kommer att ge dig möjlighet att praktisera i olika sammanhang och stärka din grammatiska precision, vilket kommer att göra din franska mer naturlig och flytande.

Exercise 1 

<p>1. Il aime *non seulement* le chocolat *mais aussi* les bonbons (mots qui introduisent deux éléments aimés).</p> <p>2. Elle parle *aussi bien* anglais *que* français (mots som jämför två språk).</p> <p>3. Nous allons *soit* au cinéma *soit* au théâtre ce soir (mots som erbjuder två alternativ för kvällens aktivitet).</p> <p>4. Il est *aussi* intelligent *que* son frère (mots som jämför intelligens mellan två personer).</p> <p>5. Elle ne mange *ni* viande *ni* poisson (mots som nekar två typer av mat).</p> <p>6. Vous pouvez *ou* rester ici *ou* partir avec nous (mots som erbjuder två alternativ för handling).</p> <p>7. Il est *tantôt* joyeux *tantôt* triste (mots som beskriver växlande tillstånd av humör).</p> <p>8. Il faut *soit* étudier *soit* travailler pour réussir (mots som beskriver två sätt att nå framgång).</p> <p>9. Elle est *autant* passionnée *que* compétente (mots som jämför två egenskaper hos en person).</p> <p>10. Il aime *non seulement* courir *mais aussi* nager (mots som introducerar två aktiviteter personen gillar).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Non seulement* il est intelligent, *mais* il est aussi travailleur (inte bara ... utan också).</p> <p>2. *Soit* tu viens avec nous, *soit* tu restes ici (antingen ... eller).</p> <p>3. *Tant* il pleure, *tant* il rit (såväl ... som).</p> <p>4. *Ni* Marie, *ni* Paul ne savent la réponse (varken ... eller).</p> <p>5. *Non seulement* elle parle anglais, *mais* elle parle aussi espagnol (inte bara ... utan också).</p> <p>6. *Ou bien* tu fais tes devoirs, *ou bien* tu n'auras pas de dessert (antingen ... eller).</p> <p>7. *Aussi bien* Pierre *que* Sophie aiment la musique (såväl ... som).</p> <p>8. *Tant* il est intelligent, *tant* il est paresseux (såväl ... som).</p> <p>9. *Ni* le professeur, *ni* les élèves n'ont compris l'exercice (varken ... eller).</p> <p>10. *Non seulement* il est sportif, *mais* il est aussi musicien (inte bara ... utan också).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Tant* il pleut, *tant* je reste à la maison (ju mer det regnar, ju mer stannar jag hemma).</p> <p>2. *Non seulement* il est intelligent, *mais aussi* il est gentil (inte bara är han smart, men han är också snäll).</p> <p>3. *Soit* tu choisis le cinéma, *soit* tu choisis le théâtre (antingen väljer du biografen, eller så väljer du teatern).</p> <p>4. *Aussi bien* les enfants *que* les adultes ont aimé le film (både barnen och de vuxna gillade filmen).</p> <p>5. *Non seulement* elle chante bien, *mais encore* elle danse merveilleusement (inte bara sjunger hon bra, men hon dansar också fantastiskt).</p> <p>6. *Tantôt* il fait froid, *tantôt* il fait chaud (ibland är det kallt, ibland är det varmt).</p> <p>7. *Soit* il vient avec nous, *soit* il reste à la maison (antingen följer han med oss eller så stannar han hemma).</p> <p>8. *Autant* il aime voyager, *autant* il aime rester chez lui (lika mycket som han gillar att resa, gillar han att stanna hemma).</p> <p>9. *Que* tu sois d'accord, *que* tu ne sois pas d'accord, nous irons quand même (vare sig du håller med eller inte, kommer vi ändå att gå).</p> <p>10. *Tant* il étudie, *tant* il réussit (ju mer han studerar, ju mer lyckas han).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.