Likställa två objekt i jämförelse Övningar på portugisiska

Att bemästra konsten att likställa två objekt i jämförelse på portugisiska är en viktig färdighet för alla som vill bli flytande i språket. Denna grammatiska struktur gör det möjligt att uttrycka likheter och skillnader mellan två objekt på ett tydligt och korrekt sätt. Genom att förstå och kunna använda dessa konstruktioner kan du förbättra din förmåga att kommunicera mer nyanserat och precist. På denna sida kommer du att få öva på olika sätt att jämföra objekt, inklusive användning av komparativa och superlativa former. I portugisiskan används specifika ord och fraser för att göra jämförelser, såsom "mais... do que" (mer... än) och "tão... quanto" (så... som). Det är också viktigt att vara medveten om undantag och oregelbundenheter som kan uppstå i dessa strukturer. Genom att arbeta igenom våra övningar kommer du att få praktisk erfarenhet av att konstruera meningar som jämför två objekt på ett korrekt sätt. Oavsett om du är nybörjare eller en mer avancerad student, kommer dessa övningar att hjälpa dig att förbättra din grammatiska förståelse och ditt självförtroende i att använda portugisiskan i jämförelsesammanhang.

Exercise 1 

<p>1. Ele é *tão* alto quanto o irmão (ord för jämförelse).</p> <p>2. O carro dela é *tão* rápido quanto o seu (ord för jämförelse).</p> <p>3. A maçã é *tão* doce quanto a pera (ord för jämförelse).</p> <p>4. Ela é *tão* inteligente quanto ele (ord för jämförelse).</p> <p>5. O filme foi *tão* emocionante quanto o livro (ord för jämförelse).</p> <p>6. O cachorro é *tão* amigável quanto o gato (ord för jämförelse).</p> <p>7. O café está *tão* quente quanto o chá (ord för jämförelse).</p> <p>8. O livro é *tão* interessante quanto o filme (ord för jämförelse).</p> <p>9. A casa é *tão* grande quanto o apartamento (ord för jämförelse).</p> <p>10. Ele trabalha *tão* bem quanto ela (ord för jämförelse).</p>
 

Exercise 2

<p>1. João é *tão* inteligente quanto Maria (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>2. A bicicleta de Ana é *tão* rápida quanto a de Paulo (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>3. O livro que estou lendo é *tão* interessante quanto o filme (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>4. Este restaurante é *tão* bom quanto aquele (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>5. A casa de Pedro é *tão* grande quanto a de Carla (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>6. O carro de João é *tão* moderno quanto o de Luis (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>7. A música deste álbum é *tão* boa quanto a do anterior (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>8. O café daqui é *tão* forte quanto o de lá (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>9. A praia de Copacabana é *tão* famosa quanto a de Ipanema (jämförelseord som betyder "lika").</p> <p>10. O trabalho de Marta é *tão* importante quanto o de João (jämförelseord som betyder "lika").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ela é *tão* inteligente quanto o irmão (lika).</p> <p>2. O carro dele é *tão* rápido quanto o meu (lika).</p> <p>3. O filme foi *tão* emocionante quanto o livro (lika).</p> <p>4. A casa nova é *tão* grande quanto a antiga (lika).</p> <p>5. João corre *tanto* quanto Paulo (lika mycket).</p> <p>6. Maria estuda *tanto* quanto Ana (lika mycket).</p> <p>7. O restaurante é *tão* caro quanto o hotel (lika).</p> <p>8. A reunião foi *tão* produtiva quanto a anterior (lika).</p> <p>9. Eles têm *tantos* amigos quanto nós (lika många).</p> <p>10. A cidade é *tão* bonita quanto a outra (lika).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.