Nekning med adverb Övningar på italienska språket

Att lära sig nekning med adverb på italienska kan vara en utmaning, men det är en viktig del av att behärska språket. I italienska används ofta adverb för att förstärka eller modifiera nekningar, vilket kan skapa förvirring för dem som lär sig språket. För att bemästra detta område är det viktigt att förstå hur olika adverb fungerar i kombination med negationer, samt att öva på att använda dem korrekt i meningar. Denna sida erbjuder en rad övningar som hjälper dig att bli mer säker på att använda nekning med adverb på italienska. Vi kommer att fokusera på några av de vanligaste adverben som används i nekande sammanhang, såsom "mai" (aldrig), "più" (mer), och "affatto" (inte alls). Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få en bättre förståelse för hur man använder dessa adverb på ett naturligt sätt i både tal och skrift. Övningarna är utformade för att gradvis öka i svårighetsgrad, så att du kan bygga upp din kunskap och självförtroende steg för steg. Låt oss börja med att utforska de grundläggande principerna och sedan gå vidare till mer komplexa konstruktioner.

Exercise 1 

<p>1. Non ho *mai* visto un film così bello. (Aldrig)</p> <p>2. Lei non studia *mai* abbastanza per gli esami. (Aldrig)</p> <p>3. Non ci sono *ancora* notizie del volo scomparso. (Ännu)</p> <p>4. Non è *mai* troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. (Aldrig)</p> <p>5. Non ho *ancora* finito di leggere quel libro. (Ännu)</p> <p>6. Non siamo *mai* andati in vacanza insieme. (Aldrig)</p> <p>7. Non ha *ancora* deciso cosa fare per cena. (Ännu)</p> <p>8. Non mi piace *mai* svegliarmi presto la mattina. (Aldrig)</p> <p>9. Non hanno *mai* visitato quel museo. (Aldrig)</p> <p>10. Non ho *ancora* incontrato il nuovo vicino. (Ännu)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Non ho *mai* visto un film così bello (adverb for 'never'). Ledtråd: aldrig.</p> <p>2. Non ho *ancora* finito i compiti (adverb for 'yet'). Ledtråd: ännu.</p> <p>3. Non c'è *nessuno* a casa oggi (adverb for 'nobody'). Ledtråd: ingen.</p> <p>4. Non hai *più* soldi nel portafoglio (adverb for 'anymore'). Ledtråd: längre.</p> <p>5. Non sono *mai* stato in Spagna (adverb for 'never'). Ledtråd: aldrig.</p> <p>6. Non ci sono *ancora* notizie sul concerto (adverb for 'yet'). Ledtråd: ännu.</p> <p>7. Non vedo *nessuno* in strada (adverb for 'nobody'). Ledtråd: ingen.</p> <p>8. Non voglio *più* litigare (adverb for 'anymore'). Ledtråd: längre.</p> <p>9. Non ho *mai* sentito una storia così strana (adverb for 'never'). Ledtråd: aldrig.</p> <p>10. Non abbiamo *ancora* deciso dove andare (adverb for 'yet'). Ledtråd: ännu.</p>
 

Exercise 3

<p>1. Non ho *mai* visto un leone in libertà (Adverb som betyder "aldrig").</p> <p>2. Non c'è *nessuno* a casa oggi (Adverb som betyder "ingen").</p> <p>3. Non ho *ancora* finito di leggere il libro (Adverb som betyder "ännu").</p> <p>4. Non puoi *mai* dimenticare il tuo passaporto (Adverb som betyder "aldrig").</p> <p>5. Non ho *più* voglia di uscire stasera (Adverb som betyder "mer").</p> <p>6. Non vedo *niente* senza i miei occhiali (Adverb som betyder "ingenting").</p> <p>7. Non c'è *nessuno* che possa aiutarmi (Adverb som betyder "ingen").</p> <p>8. Non ho *mai* mangiato sushi prima (Adverb som betyder "aldrig").</p> <p>9. Non c'è *più* tempo per fare i compiti (Adverb som betyder "mer").</p> <p>10. Non sento *niente* senza il mio apparecchio acustico (Adverb som betyder "ingenting").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.