Noll artikel användning Övningar på portugisiska

Att lära sig att använda noll artikel i portugisiskan kan vara en utmaning för svenskar, eftersom det skiljer sig markant från vår egen språkanvändning. På svenska används ofta bestämd eller obestämd artikel för att specificera eller generalisera substantiv. I portugisiskan finns det dock situationer där ingen artikel alls används, vilket kan verka förvirrande för den som lär sig språket. Genom att förstå och öva på dessa regler kan du förbättra din portugisiska och kommunicera mer naturligt. I dessa grammatikövningar fokuserar vi på de specifika regler och undantag som gäller för noll artikel i portugisiskan. Du kommer att få öva på olika sätt att använda substantiv utan artiklar i meningar och kontexter som är vanliga i vardagligt tal och skrift. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att bli bekväm med när och hur du ska utelämna artiklar, vilket är en viktig del av att behärska språket. Genom att regelbundet träna på dessa övningar kommer du att utveckla en djupare förståelse för den portugisiska grammatiken och kunna uttrycka dig med större säkerhet.

Exercise 1 

<p>1. Jag har en *hund* (djur som är människans bästa vän).</p> <p>2. Maria köpte en *bok* (föremål man läser).</p> <p>3. Han spelar *gitarr* (musikinstrument med strängar).</p> <p>4. Vi åker till *stranden* (plats med sand och hav).</p> <p>5. Hon vill bli en *lärare* (yrke som undervisar elever).</p> <p>6. Vi åt en *pizza* (populär italiensk maträtt).</p> <p>7. De bor i ett stort *hus* (byggnad för boende).</p> <p>8. Barnen leker i *parken* (grönområde för lek).</p> <p>9. Peter köpte en ny *bil* (fordon med fyra hjul).</p> <p>10. Hon skriver med en *penna* (verktyg för att skriva).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele está *comendo* uma maçã (verb för att äta).</p> <p>2. Eles vão *viajar* para o Brasil (verb för att resa).</p> <p>3. Nós precisamos *estudar* para o exame (verb för att studera).</p> <p>4. Ela gosta de *correr* no parque (verb för att springa).</p> <p>5. Vocês podem *ajudar* com a lição de casa? (verb för att hjälpa).</p> <p>6. O gato está *dormindo* no sofá (verb för att sova).</p> <p>7. Eu quero *aprender* português (verb för att lära sig).</p> <p>8. Eles estão *trabalhando* no projeto (verb för att arbeta).</p> <p>9. Nós vamos *cozinhar* o jantar (verb för att laga mat).</p> <p>10. Ela está *escrevendo* uma carta (verb för att skriva).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele está estudando para *ser* médico (verb för att bli något).</p> <p>2. Eu gosto de *ler* livros (verb för att läsa).</p> <p>3. Eles foram ao parque para *jogar* futebol (verb för att spela).</p> <p>4. Maria precisa de um lápis para *escrever* (verb för att skriva).</p> <p>5. Nós vamos ao mercado para *comprar* frutas (verb för att köpa).</p> <p>6. João adora *correr* de manhã (verb för att springa).</p> <p>7. Carla quer *viajar* para o Brasil (verb för att resa).</p> <p>8. Eles estão aprendendo a *cozinhar* (verb för att laga mat).</p> <p>9. Eu preciso de um casaco para *me proteger* do frio (verb för att skydda mig).</p> <p>10. Nós decidimos *assistir* a um filme (verb för att titta på).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.