Nu-då oregelbundna former Övningar på engelska

Nu-då oregelbundna former kan ibland vara en utmaning för den som lär sig engelska. I motsats till regelbundna verb, som följer en förutsägbar böjningsmönster, ändrar oregelbundna verb sina former på ett sätt som inte alltid är intuitivt. Detta innebär att man inte bara behöver lära sig grundformen av verbet, utan även dess specifika böjningsformer i olika tempus. På denna sida erbjuder vi en rad olika övningar som hjälper dig att bemästra dessa oregelbundna former och använda dem korrekt i olika sammanhang. Genom att regelbundet öva på oregelbundna former kommer du att märka en förbättring i din förmåga att kommunicera effektivt på engelska. Våra övningar är utformade för att vara både utmanande och lärorika, och de sträcker sig från enkla fill-in-the-blank-uppgifter till mer komplexa meningsbyggnadsövningar. Vi uppmuntrar dig att ta dig tid att verkligen förstå och memorera varje form, då detta kommer att ge dig en starkare grund i ditt språkbruk. Låt oss tillsammans ta steget mot att bemästra engelska oregelbundna former!

Exercise 1 

<p>1. He has *eaten* all the cookies (verb for consuming food).</p> <p>2. She *drove* to work this morning (verb for driving).</p> <p>3. They *sang* a beautiful song at the concert (verb for singing).</p> <p>4. I have *written* a letter to my friend (verb for writing).</p> <p>5. We *saw* an interesting movie last night (verb for seeing).</p> <p>6. He *bought* a new car last week (verb for purchasing).</p> <p>7. She *took* the dog for a walk (verb for taking).</p> <p>8. I have *thought* about it a lot (verb for thinking).</p> <p>9. They *built* a new house in the countryside (verb for constructing).</p> <p>10. She *read* the entire book in one day (verb for reading).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She has *eaten* all the cookies (verb for consuming food, present perfect form).</p> <p>2. They *drove* to the beach last weekend (verb for operating a vehicle, past tense).</p> <p>3. He *bought* a new phone yesterday (verb for purchasing, past tense).</p> <p>4. The children *woke* up early this morning (verb for becoming awake, past tense).</p> <p>5. We have *written* a letter to our friend (verb for creating text, present perfect form).</p> <p>6. She *chose* the red dress for the party (verb for selecting, past tense).</p> <p>7. The cat has *hidden* under the bed (verb for concealing oneself, present perfect form).</p> <p>8. He *broke* his arm while playing soccer (verb for causing to separate into pieces, past tense).</p> <p>9. They have *swum* across the lake (verb for moving through water, present perfect form).</p> <p>10. I have *seen* that movie before (verb for observing with eyes, present perfect form).</p>
 

Exercise 3

<p>1. He has *written* three books this year (verb for creating a text).</p> <p>2. She *saw* a beautiful rainbow after the storm (verb for seeing).</p> <p>3. They have *eaten* all the cookies already (verb for consuming food).</p> <p>4. He *took* the dog for a walk in the park (verb for taking something somewhere).</p> <p>5. She has *driven* across the country many times (verb for operating a vehicle).</p> <p>6. He *spoke* to his friend on the phone last night (verb for talking).</p> <p>7. They have *begun* their journey early in the morning (verb for starting something).</p> <p>8. She *chose* the blue dress for the party (verb for selecting).</p> <p>9. He has *fallen* asleep on the couch (verb for going to sleep unintentionally).</p> <p>10. They *bought* a new house last month (verb for purchasing).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.