Obestämda artiklar (en, ett) Övningar på engelska

Obestämda artiklar, "en" och "ett," är grundläggande komponenter i svenska språket som används för att introducera substantiv på ett ospecifikt sätt. Dessa artiklar motsvarar det engelska "a" eller "an" och används beroende på substantivets grammatiska genus. "En" används för att indikera en obestämd artikel framför ett n-ord (utrum), medan "ett" används för t-ord (neutrum). Att behärska användningen av "en" och "ett" är avgörande för att kunna kommunicera korrekt och effektivt på svenska. För att hjälpa dig att förbättra din förståelse och användning av obestämda artiklar, har vi sammanställt en rad övningar som täcker olika aspekter av detta ämne. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera och befästa dina kunskaper om när och hur man korrekt använder "en" och "ett" i olika sammanhang. Oavsett om du är nybörjare eller bara vill fräscha upp dina färdigheter, kommer dessa övningar att vara en värdefull resurs på din väg till att behärska svenska språket.

Exercise 1 

<p>1. He bought *en* book at the bookstore (obestämd artikel för "bok").</p> <p>2. She saw *ett* apple on the table (obestämd artikel för "äpple").</p> <p>3. They have *en* cat at home (obestämd artikel för "katt").</p> <p>4. We need *ett* new computer for the office (obestämd artikel för "dator").</p> <p>5. There is *en* dog in the park (obestämd artikel för "hund").</p> <p>6. I found *ett* coin on the street (obestämd artikel för "mynt").</p> <p>7. She wore *en* dress to the party (obestämd artikel för "klänning").</p> <p>8. He bought *ett* house in the countryside (obestämd artikel för "hus").</p> <p>9. They saw *en* movie last night (obestämd artikel för "film").</p> <p>10. We need *ett* better plan (obestämd artikel för "plan").</p>
 

Exercise 2

<p>1. I have *a* cat named Whiskers (en djur).</p> <p>2. There is *an* apple on the table (en frukt).</p> <p>3. She bought *a* book from the store (en sak man läser).</p> <p>4. He saw *an* elephant at the zoo (en stor djur).</p> <p>5. They found *a* wallet on the street (en sak du använder för pengar).</p> <p>6. We need *an* umbrella because it is raining (en sak man använder när det regnar).</p> <p>7. She is looking for *a* job in marketing (en sak man arbetar med).</p> <p>8. I want to eat *an* orange for breakfast (en frukt som är orange).</p> <p>9. He gave her *a* gift for her birthday (en sak man ger någon på födelsedagen).</p> <p>10. There is *an* interesting article in the newspaper (en text i en tidning).</p>
 

Exercise 3

<p>1. I have *a* cat named Felix (obestämd artikel).</p> <p>2. She bought *an* apple from the market (obestämd artikel).</p> <p>3. They saw *a* movie last night (obestämd artikel).</p> <p>4. He is reading *a* book about history (obestämd artikel).</p> <p>5. There is *an* elephant in the zoo (obestämd artikel).</p> <p>6. We need *a* new car (obestämd artikel).</p> <p>7. She has *an* idea for the project (obestämd artikel).</p> <p>8. He found *a* wallet on the street (obestämd artikel).</p> <p>9. They are planning *an* event for next week (obestämd artikel).</p> <p>10. I would like *a* cup of tea (obestämd artikel).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.