Obestämda artiklar i dativ kasus Övningar på tyska språket

Obestämda artiklar i dativ kasus är en viktig del av den tyska grammatiken som kan vara lite knepig att behärska för nybörjare. I tyskan ändras artiklarna beroende på kasus, och när det gäller dativ kasus används obestämda artiklar för att beskriva objekt som inte är specifika eller redan kända för lyssnaren. För att kunna använda dessa artiklar korrekt är det viktigt att förstå hur de böjs och används i olika sammanhang. På den här sidan hittar du en mängd olika övningar som hjälper dig att öva och bemästra obestämda artiklar i dativ kasus. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur obestämda artiklar fungerar i dativ kasus och hur du kan använda dem korrekt i dina egna meningar. Övningarna är utformade för att gradvis öka i svårighetsgrad, så att du kan bygga upp dina kunskaper steg för steg. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat tyska ett tag, kommer dessa övningar att vara en värdefull resurs för dig. Börja med de grundläggande övningarna och arbeta dig uppåt för att förbättra din grammatiska precision och ditt självförtroende när du använder tyska i vardagliga situationer.

Exercise 1 

<p>1. Ich gehe mit *einem* Freund ins Kino (maskulinum, singular). </p> <p>2. Sie gibt *einer* Katze Milch (femininum, singular). </p> <p>3. Er fährt mit *einem* Auto zur Arbeit (neutrum, singular). </p> <p>4. Wir sprechen mit *einem* Lehrer über das Projekt (maskulinum, singular). </p> <p>5. Sie wohnt bei *einer* Freundin (femininum, singular). </p> <p>6. Ich spiele mit *einem* Hund im Park (maskulinum, singular). </p> <p>7. Er isst Mittagessen mit *einer* Kollegin (femininum, singular). </p> <p>8. Sie fährt mit *einem* Fahrrad zur Schule (neutrum, singular). </p> <p>9. Er schreibt einen Brief an *einen* Freund (maskulinum, singular). </p> <p>10. Sie redet mit *einem* Arzt über die Symptome (maskulinum, singular). </p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich gehe zu *einem* Freund (manlig vän).</p> <p>2. Wir haben das Geschenk von *einer* Frau bekommen (kvinnlig person).</p> <p>3. Er hat einen Brief an *einem* Kollegen geschrieben (manlig kollega).</p> <p>4. Sie hat das Auto von *einem* Nachbarn ausgeliehen (manlig granne).</p> <p>5. Ich habe das Buch von *einer* Bibliothek ausgeliehen (plats där man lånar böcker).</p> <p>6. Der Hund gehört zu *einem* alten Mann (äldre man).</p> <p>7. Sie hat das Bild von *einer* Freundin gemalt (kvinnlig vän).</p> <p>8. Wir haben den Schlüssel in *einem* Schrank gefunden (möbel för förvaring).</p> <p>9. Er hat das Problem mit *einem* Lehrer besprochen (manlig lärare).</p> <p>10. Die Katze schläft auf *einem* Sofa (möbel för att sitta).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich gehe mit *einem* Freund ins Kino (maskulinum).</p> <p>2. Sie wohnt bei *einer* Freundin in Berlin (femininum).</p> <p>3. Wir fahren mit *einem* Auto in den Urlaub (neutrum).</p> <p>4. Das Geschenk ist von *einem* Kollegen (maskulinum).</p> <p>5. Ich spiele mit *einem* Hund im Park (maskulinum).</p> <p>6. Der Brief ist an *einer* Adresse in Deutschland gesendet (femininum).</p> <p>7. Wir treffen uns bei *einem* Restaurant in der Stadt (neutrum).</p> <p>8. Sie spricht mit *einer* Lehrerin über das Projekt (femininum).</p> <p>9. Ich habe das Buch von *einem* Freund geliehen (maskulinum).</p> <p>10. Wir machen ein Picknick in *einem* Park (maskulinum).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.