Obestämda artiklar i nominativ kasus Övningar på tyska språket

Att behärska obestämda artiklar i nominativ kasus är en viktig del av att lära sig tyska. Dessa artiklar, som motsvarar svenskans "en" och "ett", används för att beskriva obestämdhet och introducera substantiv som inte har nämnts tidigare. I tyska är de obestämda artiklarna "ein" för maskulina och neutrala substantiv och "eine" för feminina substantiv. Att veta när och hur man ska använda dessa artiklar korrekt kan förbättra din grammatiska precision och göra dina meningar mer naturliga. För att hjälpa dig att bemästra användningen av obestämda artiklar i nominativ kasus har vi sammanställt olika övningar som fokuserar på just detta område. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera och förstärka din förståelse för tysk grammatik. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad, kommer dessa övningar att ge dig värdefull träning och förbereda dig för att använda tyska obestämda artiklar korrekt i både skrift och tal.

Exercise 1 

<p>1. *Ein* Hund spielt im Garten. (Obestämd artikel för maskulin substantiv i nominativ kasus)</p> <p>2. *Eine* Katze schläft auf dem Sofa. (Obestämd artikel för feminin substantiv i nominativ kasus)</p> <p>3. *Ein* Auto steht vor dem Haus. (Obestämd artikel för neutrum substantiv i nominativ kasus)</p> <p>4. *Ein* Baum wächst im Park. (Obestämd artikel för maskulin substantiv i nominativ kasus)</p> <p>5. *Eine* Blume blüht im Frühling. (Obestämd artikel för feminin substantiv i nominativ kasus)</p> <p>6. *Ein* Kind spielt mit dem Ball. (Obestämd artikel för neutrum substantiv i nominativ kasus)</p> <p>7. *Ein* Lehrer erklärt die Aufgabe. (Obestämd artikel för maskulin substantiv i nominativ kasus)</p> <p>8. *Eine* Ärztin untersucht den Patienten. (Obestämd artikel för feminin substantiv i nominativ kasus)</p> <p>9. *Ein* Buch liegt auf dem Tisch. (Obestämd artikel för neutrum substantiv i nominativ kasus)</p> <p>10. *Ein* Vogel singt im Baum. (Obestämd artikel för maskulin substantiv i nominativ kasus)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Jag ser *en hund* i parken (djur).</p> <p>2. Hon har *ett äpple* i handen (frukt).</p> <p>3. Vi behöver *en stol* för att sitta (möbel).</p> <p>4. Han köper *en bok* på bokhandeln (läsning).</p> <p>5. De spelar *ett spel* tillsammans (underhållning).</p> <p>6. Barnet har *en boll* att leka med (leksak).</p> <p>7. Jag vill ha *en kopp* kaffe (dryckesbehållare).</p> <p>8. Hon skriver *ett brev* till sin vän (korrespondens).</p> <p>9. Vi ser *en film* på bio (underhållning).</p> <p>10. Han bär *en jacka* för att hålla sig varm (kläder).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Ein* Hund bellt laut. (Bestämd artikel för "Hund")</p> <p>2. *Eine* Katze schläft auf dem Sofa. (Bestämd artikel för "Katze")</p> <p>3. *Ein* Auto steht vor dem Haus. (Bestämd artikel för "Auto")</p> <p>4. *Ein* Vogel singt im Baum. (Bestämd artikel för "Vogel")</p> <p>5. *Ein* Apfel liegt auf dem Tisch. (Bestämd artikel för "Apfel")</p> <p>6. *Eine* Blume blüht im Garten. (Bestämd artikel för "Blume")</p> <p>7. *Ein* Kind spielt im Park. (Bestämd artikel för "Kind")</p> <p>8. *Ein* Buch liegt auf dem Schreibtisch. (Bestämd artikel för "Buch")</p> <p>9. *Eine* Lampe steht auf dem Nachttisch. (Bestämd artikel för "Lampe")</p> <p>10. *Ein* Vogelhaus hängt im Baum. (Bestämd artikel för "Vogelhaus")</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.