Obestämda artiklar Övningar på portugisiska

Obestämda artiklar på portugisiska kan vara en utmaning för svensktalande som lär sig språket. I svenskan använder vi "en" och "ett" för att indikera obestämda artiklar, medan portugisiskan använder "um" och "uma" beroende på substantivets genus. Det är viktigt att förstå dessa skillnader och att öva på att använda dem korrekt för att förbättra din portugisiska. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera användningen av obestämda artiklar i olika sammanhang. Genom att svara på frågor och fylla i luckor i meningar, får du en bättre känsla för när och hur "um" och "uma" ska användas. Övningarna är utformade för att stärka din grammatiska förståelse och förbättra din förmåga att kommunicera på portugisiska.

Exercise 1 

<p>1. Ela comprou *um* livro na livraria (obestämd artikel, maskulinum singular).</p> <p>2. Nós vimos *um* filme ótimo no cinema ontem (obestämd artikel, maskulinum singular).</p> <p>3. Eu quero *uma* maçã para o lanche (obestämd artikel, femininum singular).</p> <p>4. Eles adotaram *um* cachorro no abrigo (obestämd artikel, maskulinum singular).</p> <p>5. Você pode me trazer *uma* xícara de chá? (obestämd artikel, femininum singular).</p> <p>6. Ele encontrou *uma* carteira no parque (obestämd artikel, femininum singular).</p> <p>7. Nós precisamos de *um* carro para a viagem (obestämd artikel, maskulinum singular).</p> <p>8. Ela escreveu *uma* carta para a amiga (obestämd artikel, femininum singular).</p> <p>9. Eu vi *uma* estrela cadente ontem à noite (obestämd artikel, femininum singular).</p> <p>10. Eles têm *um* gato muito fofo (obestämd artikel, maskulinum singular).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ela comprou *uma* maçã no mercado. (bestämd artikel för feminin substantiv)</p> <p>2. Ele encontrou *um* amigo no parque. (bestämd artikel för maskulin substantiv)</p> <p>3. Nós vimos *uma* casa bonita na rua. (bestämd artikel för feminin substantiv)</p> <p>4. Eles têm *um* carro novo. (bestämd artikel för maskulin substantiv)</p> <p>5. Maria trouxe *uma* flor para a professora. (bestämd artikel för feminin substantiv)</p> <p>6. João encontrou *um* cachorro perdido. (bestämd artikel för maskulin substantiv)</p> <p>7. Nós precisamos de *uma* mesa maior. (bestämd artikel för feminin substantiv)</p> <p>8. Ele comprou *um* livro interessante. (bestämd artikel för maskulin substantiv)</p> <p>9. Ela viu *uma* estrela cadente. (bestämd artikel för feminin substantiv)</p> <p>10. Eles alugaram *um* apartamento no centro. (bestämd artikel för maskulin substantiv)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu vi *um* gato na rua. (Indefinido, singular, masculino)</p> <p>2. Ela comprou *uma* maçã no mercado. (Indefinido, singular, feminino)</p> <p>3. Eles têm *um* carro novo. (Indefinido, singular, masculino)</p> <p>4. Nós queremos *uma* casa grande. (Indefinido, singular, feminino)</p> <p>5. Ele encontrou *um* livro interessante na biblioteca. (Indefinido, singular, masculino)</p> <p>6. Ela tem *uma* amiga muito simpática. (Indefinido, singular, feminino)</p> <p>7. Nós precisamos de *um* plano para o fim de semana. (Indefinido, singular, masculino)</p> <p>8. Ele precisa de *uma* caneta para escrever. (Indefinido, singular, feminino)</p> <p>9. Eles adotaram *um* cachorro da rua. (Indefinido, singular, masculino)</p> <p>10. Ela encontrou *uma* solução para o problema. (Indefinido, singular, feminino)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.