Obestämda pronomen Övningar på portugisiska

Obestämda pronomen är en viktig del av språket som ofta används för att hänvisa till obestämda personer, saker eller mängder. I portugisiska språket finns det specifika obestämda pronomen som används för att uttrycka denna vaghet. Dessa pronomen kan vara särskilt utmanande för svenska talare att lära sig, eftersom de inte alltid har direkta motsvarigheter i svenska. Genom att förstå och öva på dessa pronomen kan du förbättra din förmåga att kommunicera mer flytande och korrekt på portugisiska. På denna sida hittar du en mängd olika övningar som hjälper dig att bemästra obestämda pronomen på portugisiska. Varje övning är utformad för att ge dig praktisk erfarenhet och fördjupad förståelse för hur dessa pronomen används i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom övningarna kommer du att kunna känna igen och korrekt använda obestämda pronomen i både skriftlig och muntlig kommunikation. Låt oss börja resan mot att förbättra din portugisiska tillsammans!

Exercise 1 

<p>1. Eu não vi *ninguém* na festa ontem (pronomen för 'ingen').</p> <p>2. Você tem *alguma* ideia do que aconteceu? (pronomen för 'någon').</p> <p>3. *Tudo* está pronto para a viagem amanhã (pronomen för 'allt').</p> <p>4. Ela não quer *nada* de presente de aniversário (pronomen för 'inget').</p> <p>5. *Alguns* alunos já terminaram a prova (pronomen för 'några').</p> <p>6. Eu comprei *alguma* coisa no mercado (pronomen för 'någon/något').</p> <p>7. Ele não encontrou *ninguém* na rua (pronomen för 'ingen').</p> <p>8. *Tudo* estava fechado por causa do feriado (pronomen för 'allt').</p> <p>9. Você trouxe *algum* documento de identificação? (pronomen för 'någon/något').</p> <p>10. Ela disse que *ninguém* sabia a resposta correta (pronomen för 'ingen').</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu não conheço *ninguém* nesta festa (person som är okänd).</p> <p>2. Você viu *alguma* coisa estranha ontem à noite? (något, specificerar inte).</p> <p>3. *Qualquer* pessoa pode participar do concurso (vem som helst).</p> <p>4. Eu gostaria de comprar *algum* presente para ela (något, obestämd).</p> <p>5. Ele não trouxe *nenhum* documento para a reunião (inget, ingen specifik).</p> <p>6. *Algo* está errado com o carro (något problem).</p> <p>7. Ela não quer falar sobre *nada* do que aconteceu (ingenting, total negation).</p> <p>8. *Todo* mundo estava presente na festa (alla människor).</p> <p>9. Ele vai fazer *alguma* coisa especial no fim de semana (något, obestämd händelse).</p> <p>10. Não há *nenhuma* dúvida sobre a sua competência (ingen tvekan).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu não vi *ninguém* no parque ontem. (pronomen för ingen)</p> <p>2. Você trouxe *algo* para comer? (pronomen för något)</p> <p>3. *Qualquer* pessoa pode participar do evento. (pronomen för vilken som helst)</p> <p>4. Ela não encontrou *nenhum* erro no relatório. (pronomen för ingen)</p> <p>5. *Tudo* estava perfeito na festa. (pronomen för allt)</p> <p>6. Ele não sabia *nada* sobre o problema. (pronomen för inget)</p> <p>7. *Alguém* deixou a porta aberta. (pronomen för någon)</p> <p>8. Eu vou comprar *alguma* coisa no mercado. (pronomen för något)</p> <p>9. *Qualquer* pessoa pode aprender uma nova língua. (pronomen för vilken som helst)</p> <p>10. Eles não trouxeram *nada* para o piquenique. (pronomen för inget)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.