Ordföljd med konjunktioner Övningar på tyska språket

Att behärska ordföljden med konjunktioner i tyska är avgörande för att uttrycka sig korrekt och tydligt. I tyska språket spelar ordföljden en central roll, särskilt när olika typer av konjunktioner används för att sammanfoga satser. Dessa konjunktioner kan påverka verbets placering och skapa komplexa meningsstrukturer som kräver noggrann uppmärksamhet. Genom att öva på dessa strukturer kan du förbättra din tyska grammatik och bli mer säker på att använda språket i både tal och skrift. På denna sida hittar du en rad övningar som hjälper dig att förstå och bemästra ordföljden med olika konjunktioner, såsom "und", "aber", "weil" och "dass". Övningarna är utformade för att ge dig praktisk erfarenhet och stärka din förståelse för hur olika konjunktioner påverkar meningsbyggnaden. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att utveckla en bättre känsla för tyska språkets syntax och bli mer bekväm med att skapa korrekta och komplexa meningar.

Exercise 1 

<p>1. Peter bleibt zu Hause, *weil* es regnet (konjunktion för orsak).</p> <p>2. Ich habe einen Hund, *aber* ich möchte auch eine Katze (konjunktion för motsats).</p> <p>3. Sie kann nicht kommen, *denn* sie ist krank (konjunktion för orsak).</p> <p>4. Wir gehen ins Kino, *wenn* du fertig bist mit deiner Arbeit (konjunktion för tid).</p> <p>5. Er spielt Fußball, *obwohl* er müde ist (konjunktion för motsats).</p> <p>6. Ich warte hier, *bis* du zurückkommst (konjunktion för tid).</p> <p>7. Wir fahren nach Berlin, *damit* wir das Brandenburger Tor sehen können (konjunktion för syfte).</p> <p>8. Du kannst mitkommen, *oder* du bleibst zu Hause (konjunktion för val).</p> <p>9. Er arbeitet viel, *damit* er eine Beförderung bekommt (konjunktion för syfte).</p> <p>10. Ich gehe ins Bett, *weil* ich müde bin (konjunktion för orsak).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich gehe ins Kino, *weil* ich den neuen Film sehen will (konjunktion som förklarar orsak).</p> <p>2. Er bleibt zu Hause, *obwohl* das Wetter schön ist (konjunktion som uttrycker en kontrast).</p> <p>3. Wir gehen spazieren, *wenn* es nicht regnet (konjunktion som uttrycker en villkor).</p> <p>4. Sie lernt Deutsch, *damit* sie in Deutschland studieren kann (konjunktion som uttrycker ett syfte).</p> <p>5. Du kannst kommen, *sobald* du Zeit hast (konjunktion som uttrycker en tidsrelation).</p> <p>6. Ich esse keinen Kuchen, *weil* ich auf Diät bin (konjunktion som förklarar orsak).</p> <p>7. Wir gehen ins Museum, *bevor* es schließt (konjunktion som uttrycker en tidsrelation).</p> <p>8. Er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit, *obwohl* es regnet (konjunktion som uttrycker en kontrast).</p> <p>9. Sie bleibt im Bett, *weil* sie krank ist (konjunktion som förklarar orsak).</p> <p>10. Wir gehen einkaufen, *nachdem* wir gefrühstückt haben (konjunktion som uttrycker en tidsrelation).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich gehe ins Kino, *weil* es regnet (konjunktion som förklarar varför).</p> <p>2. Er bleibt zu Hause, *obwohl* er gesund ist (konjunktion som uttrycker motsättning).</p> <p>3. Sie hat einen Kuchen gebacken, *damit* wir ihn essen können (konjunktion som uttrycker syfte).</p> <p>4. Wir gehen spazieren, *wenn* das Wetter schön ist (konjunktion som uttrycker villkor).</p> <p>5. Du kannst kommen, *sobald* du fertig bist (konjunktion som uttrycker tidpunkt).</p> <p>6. Er lernt Deutsch, *weil* er in Deutschland arbeiten will (konjunktion som förklarar varför).</p> <p>7. Ich habe angerufen, *damit* du Bescheid weißt (konjunktion som uttrycker syfte).</p> <p>8. Wir haben den Zug verpasst, *obwohl* wir früh losgefahren sind (konjunktion som uttrycker motsättning).</p> <p>9. Sie geht ins Bett, *wenn* sie müde ist (konjunktion som uttrycker villkor).</p> <p>10. Ich werde kommen, *sobald* ich kann (konjunktion som uttrycker tidpunkt).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.