Oregelbundna adjektiv Övningar på franska språket

Oregelbundna adjektiv i franska kan vara en utmaning att bemästra, men med rätt övningar kan du snabbt förbättra din förståelse och användning av dem. Dessa adjektiv följer inte de vanliga böjningsreglerna och kräver därför särskild uppmärksamhet. På denna sida erbjuder vi en rad grammatikövningar som hjälper dig att identifiera, förstå och korrekt använda dessa oregelbundna adjektiv i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom våra övningar kommer du att lära dig de olika formerna av adjektiven beroende på genus och antal, samt deras specifika undantag och specialfall. Målet är att du ska känna dig säker när du använder dessa adjektiv i skrift och tal. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat franska ett tag kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg för att förbättra din grammatiska precision och flyt.

Exercise 1 

<p>1. Le *meilleur* film que j'ai vu cette année était une comédie. (superlatif de "bon")</p> <p>2. Marie est *meilleure* en mathématiques que son frère. (comparatif de "bon")</p> <p>3. Pierre est *gentil* avec tout le monde, même avec ceux qu'il ne connaît pas. (masculin singulier de "gentil")</p> <p>4. Elle a acheté une robe *nouvelle* pour la fête. (féminin singulier de "nouveau")</p> <p>5. Les *vieux* amis de mon père sont venus nous rendre visite. (masculin pluriel de "vieux")</p> <p>6. C'est un *bel* arbre dans notre jardin. (masculin singulier de "beau" avant une voyelle)</p> <p>7. Jeanne est plus *gentille* que sa sœur cadette. (féminin singulier de "gentil")</p> <p>8. Nous avons visité une *vieille* église en Italie. (féminin singulier de "vieux")</p> <p>9. Il a acheté de *nouveaux* livres pour ses études. (masculin pluriel de "nouveau")</p> <p>10. Le *meilleur* restaurant de la ville est souvent complet. (superlatif de "bon")</p>
 

Exercise 2

<p>1. Le film était vraiment *intéressant* (mots för att uttrycka något fascinerande).</p> <p>2. Marie a choisi une robe *belle* pour la fête (mots för att beskriva något vackert).</p> <p>3. Il a fait un effort *énorme* pour réussir son examen (mots för att beskriva något stort).</p> <p>4. Ce gâteau est *délicieux* (mots för att beskriva något gott).</p> <p>5. L'acteur est devenu *célèbre* après ce film (mots för att beskriva någon känd).</p> <p>6. La montagne est très *haute* (mots för att beskriva något högt).</p> <p>7. Elle porte un manteau *neuf* (mots för att beskriva något nytt).</p> <p>8. Le livre est *intéressant* (mots för att beskriva något fascinerande).</p> <p>9. Le chien est très *gentil* (mots för att beskriva något snällt).</p> <p>10. La solution était *simple* (mots för att beskriva något lätt att förstå).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Elle est plus *belle* que sa sœur (komparativ av "beau").</p> <p>2. Cet homme est très *gentil* avec ses voisins (masculin singular form of "gentil").</p> <p>3. Nous avons vu un film *fantastique* hier soir (adjektiv som beskriver film).</p> <p>4. Le ciel est devenu *gris* avant l'orage (färg på himlen).</p> <p>5. Elles sont *heureuses* de te voir (feminin plural form of "heureux").</p> <p>6. Il a acheté une voiture *neuve* (feminin singular form of "neuf").</p> <p>7. Le château est très *ancien* (maskulin singular form of "ancien").</p> <p>8. Ces fleurs sont *belles* (feminin plural form of "beau").</p> <p>9. Ils ont des idées *originales* (feminin plural form of "original").</p> <p>10. Elle est devenue *folle* après avoir entendu la nouvelle (feminin singular form of "fou").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.