Oregelbundna komparativa former Övningar på portugisiska

När vi studerar portugisiska, stöter vi ofta på regelbundna och oregelbundna former, särskilt inom adjektivens komparativa former. Dessa oregelbundna former kan vara knepiga att bemästra eftersom de inte följer de vanliga reglerna för böjning. Därför är det viktigt att öva och få en djupare förståelse för hur dessa adjektiv förändras när vi vill uttrycka jämförelser. På denna sida kommer vi att erbjuda en rad olika övningar som hjälper dig att förstå och använda de oregelbundna komparativa formerna korrekt. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att stärka din förmåga att känna igen och korrekt använda oregelbundna komparativa former i portugisiskan. Övningarna är utformade för att vara både utmanande och roliga, och de täcker ett brett spektrum av exempel som du kan stöta på i vardagligt tal och skrift. På så sätt kan du bygga upp ditt självförtroende och förbättra din språkkunskap på ett strukturerat och effektivt sätt.

Exercise 1 

<p>1. Este bolo é *melhor* do que aquele (bra bättre).</p> <p>2. O filme de ontem foi *pior* do que o filme de hoje (sämre).</p> <p>3. A Joana é *maior* do que a Maria (större).</p> <p>4. Este livro é *menor* do que aquele (mindre).</p> <p>5. O João é *melhor* em matemática do que em história (bättre).</p> <p>6. Esta estrada é *pior* durante o inverno (sämre).</p> <p>7. O meu carro é *maior* do que o teu (större).</p> <p>8. A casa nova é *menor* do que a antiga (mindre).</p> <p>9. A nova versão do software é *melhor* do que a antiga (bättre).</p> <p>10. A comida neste restaurante é *pior* do que no outro (sämre).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Meu irmão é *melhor* em matemática do que eu (bättre).</p> <p>2. Essa comida está *pior* do que a de ontem (sämre).</p> <p>3. O trânsito em São Paulo é *maior* do que no interior (större).</p> <p>4. A felicidade é *maior* quando estamos juntos (större).</p> <p>5. O estado de saúde dele está *pior* após a cirurgia (sämre).</p> <p>6. Este livro é *melhor* do que o que li antes (bättre).</p> <p>7. A cidade está *maior* do que há dez anos (större).</p> <p>8. Ele disse que a situação está *pior* do que esperava (sämre).</p> <p>9. A nova versão do software é *melhor* que a anterior (bättre).</p> <p>10. O problema é *maior* do que pensávamos (större).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele é *melhor* do que todos os outros jogadores da equipe (comparativo de "bom").</p> <p>2. A comida da minha avó é *melhor* do que a do restaurante (comparativo de "bom").</p> <p>3. Este filme é *pior* do que o que vimos ontem (comparativo de "mau").</p> <p>4. Esta estrada é *pior* do que aquela que tomamos na semana passada (comparativo de "mau").</p> <p>5. Este livro é *maior* do que aquele que você me emprestou (comparativo de "grande").</p> <p>6. A casa do João é *maior* do que a nossa (comparativo de "grande").</p> <p>7. Este apartamento é *menor* do que o que eu morava antes (comparativo de "pequeno").</p> <p>8. O meu salário é *menor* do que o do meu colega (comparativo de "pequeno").</p> <p>9. Minha irmã é *mais velha* do que eu (comparativo de "idade").</p> <p>10. O cachorro do vizinho é *mais novo* do que o meu (comparativo de "idade").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.