Oregelbundna komparativa Övningar på engelska

Att lära sig engelska innebär ofta att bemästra en mängd olika grammatiska regler, och en av de mest utmanande aspekterna kan vara de oregelbundna komparativa formerna. Till skillnad från regelbundna komparativa former, som vanligtvis lägger till "-er" eller använder "more," finns det en rad oregelbundna adjektiv och adverb som ändrar form på ett oförutsägbart sätt. Dessa oregelbundna former måste memoriseras eftersom de inte följer de vanliga mönstren, vilket kan vara förvirrande för både nya och erfarna studenter av engelska språket. För att hjälpa dig att bemästra dessa oregelbundna former har vi sammanställt en serie övningar som fokuserar på att identifiera och korrekt använda dem i meningar. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att kunna förbättra din förståelse och användning av oregelbundna komparativa former, vilket i sin tur gör ditt engelska språkbruk mer flytande och naturligt. Oavsett om du förbereder dig för ett test, vill förbättra dina språkkunskaper för arbete eller helt enkelt strävar efter att bli mer kompetent i engelska, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg på din språkinlärningsresa.

Exercise 1 

<p>1. She is *better* at math than her brother (bra, bättre, bäst).</p> <p>2. This book is *worse* than the one I read last week (dålig, sämre, sämst).</p> <p>3. His new car is *faster* than the old one (snabb, snabbare, snabbast).</p> <p>4. This puzzle is *easier* than the previous one (lätt, lättare, lättast).</p> <p>5. The weather today is *colder* than yesterday (kall, kallare, kallast).</p> <p>6. Her smile is *brighter* than the sun (ljus, ljusare, ljusast).</p> <p>7. My dog's fur is *softer* than my cat's (mjuk, mjukare, mjukast).</p> <p>8. The mountain is *higher* than the hill (hög, högre, högst).</p> <p>9. This drink is *stronger* than the last one (stark, starkare, starkast).</p> <p>10. The movie was *longer* than I expected (lång, längre, längst).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She is *better* at math than her brother (komparativ av "good").</p> <p>2. This book is *worse* than the last one I read (komparativ av "bad").</p> <p>3. He ran *faster* than anyone else in the race (komparativ av "fast").</p> <p>4. Her singing is *worse* than her dancing (komparativ av "bad").</p> <p>5. My new job is *better* than my old one (komparativ av "good").</p> <p>6. The weather today is *worse* than yesterday (komparativ av "bad").</p> <p>7. This puzzle is *harder* than the one we did last week (komparativ av "hard").</p> <p>8. His latest movie is *better* than his previous ones (komparativ av "good").</p> <p>9. The test was *easier* than I expected (komparativ av "easy").</p> <p>10. Her new car is *faster* than her old one (komparativ av "fast").</p>
 

Exercise 3

<p>1. This puzzle is *better* than the last one (bra).</p> <p>2. She feels *worse* today than she did yesterday (dålig).</p> <p>3. The new smartphone is *more* expensive than the old one (mycket).</p> <p>4. His ideas were *better* received than mine (bra).</p> <p>5. My brother is *older* than me (gammal).</p> <p>6. The weather this week is *worse* than last week (dålig).</p> <p>7. This book is *better* written than the previous one (bra).</p> <p>8. She runs *faster* than her brother (snabb).</p> <p>9. The movie was *worse* than we expected (dålig).</p> <p>10. He is *more* talented than anyone else in the class (mycket).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.