Oregelbundna komparativa Övningar på franska språket

Att lära sig oregelbundna komparativa adjektiv i franska kan vara en utmaning, men det är en viktig del av att behärska språket. Dessa adjektiv förändras inte enligt de vanliga reglerna för komparation, vilket gör att de kräver särskild uppmärksamhet och övning. Genom att öva på dessa adjektiv kan du förbättra din förmåga att uttrycka dig mer exakt och nyanserat på franska. På den här sidan har vi samlat en rad olika grammatikövningar som hjälper dig att bemästra de oregelbundna komparativa adjektiven i franska. Övningarna är utformade för att ge dig en djupare förståelse och hjälpa dig att använda dessa adjektiv korrekt i olika sammanhang. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat franska under en längre tid, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg i din språkinlärning.

Exercise 1 

<p>1. Pierre est *meilleur* en mathématiques que son frère. (Komparativ av "bra")</p> <p>2. Ce film est *pire* que le précédent. (Komparativ av "dålig")</p> <p>3. Ma nouvelle maison est *plus grande* que l'ancienne. (Komparativ av "stor")</p> <p>4. Cette tarte est *meilleure* que celle de l'année dernière. (Komparativ av "bra")</p> <p>5. Le climat de cette région est *pire* en hiver. (Komparativ av "dålig")</p> <p>6. Il parle français *mieux* que moi. (Komparativ av "bra")</p> <p>7. La situation est *pire* maintenant qu'elle ne l'était avant. (Komparativ av "dålig")</p> <p>8. Ce restaurant est *meilleur* que l'autre. (Komparativ av "bra")</p> <p>9. Elle chante *mieux* que sa sœur. (Komparativ av "bra")</p> <p>10. Les conditions de travail sont *pires* cette année. (Komparativ av "dålig")</p>
 

Exercise 2

<p>1. Mon chien est *meilleur* que le tien (bra).</p> <p>2. Ce film est *pire* que celui que nous avons vu hier (dålig).</p> <p>3. Marie est *meilleure* en maths que sa sœur (bra).</p> <p>4. Cette pizza est *meilleure* que celle que nous avons mangée la semaine dernière (bra).</p> <p>5. Le temps aujourd'hui est *pire* qu'hier (dålig).</p> <p>6. Ce livre est *meilleur* que celui que j'ai lu le mois dernier (bra).</p> <p>7. Mon vélo est *pire* que celui de mon frère (dålig).</p> <p>8. Ce café est *meilleur* que celui du coin (bra).</p> <p>9. La situation économique est *pire* qu'avant (dålig).</p> <p>10. Ton dessin est *meilleur* que le mien (bra).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Marie est *meilleure* en mathématiques que son frère. (positiv form: bon)</p> <p>2. Ce film est *pire* que le précédent. (positiv form: mauvais)</p> <p>3. La soupe est *meilleure* que le plat principal. (positiv form: bon)</p> <p>4. Ce gâteau est *pire* que celui de l'année dernière. (positiv form: mauvais)</p> <p>5. Ces chaussures sont *meilleures* pour courir. (positiv form: bon)</p> <p>6. Le temps est *pire* cette semaine que la semaine dernière. (positiv form: mauvais)</p> <p>7. Ce restaurant est *meilleur* que l'autre. (positiv form: bon)</p> <p>8. La situation économique est *pire* qu'en 2020. (positiv form: mauvais)</p> <p>9. Ce vin est *meilleur* que celui que nous avons goûté hier. (positiv form: bon)</p> <p>10. Les résultats de cette année sont *pires* que ceux de l'année dernière. (positiv form: mauvais)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.