Oregelbundna verb i meningar Övningar på engelska

Oregelbundna verb är en grundläggande del av det engelska språket och att behärska dem kan göra stor skillnad i din språkinlärning. Dessa verb följer inte de vanliga reglerna för verbböjning och kan därför vara lite kluriga att lära sig. Genom att öva på oregelbundna verb i meningar kan du få en bättre förståelse för hur de används i olika sammanhang och förbättra din förmåga att kommunicera effektivt på engelska. På den här sidan hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att träna på oregelbundna verb i meningar. Övningarna är utformade för att vara både utmanande och roliga, så att du kan lära dig på ett engagerande sätt. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad kommer dessa övningar att ge dig den övning du behöver för att känna dig säker på att använda oregelbundna verb korrekt.

Exercise 1 

<p>1. She *bought* a new dress yesterday (verb for purchasing).</p> <p>2. They *went* to the beach last summer (verb för att åka).</p> <p>3. He *saw* a movie with his friends last night (verb för att titta).</p> <p>4. We *ate* pizza for dinner last Friday (verb för att äta).</p> <p>5. I *wrote* a letter to my grandmother last week (verb för att skriva).</p> <p>6. The cat *slept* on the couch all day (verb för att sova).</p> <p>7. She *drove* her car to work this morning (verb för att köra).</p> <p>8. They *found* a lost wallet on the street (verb för att hitta).</p> <p>9. He *spoke* to his boss about a raise (verb för att prata).</p> <p>10. We *ran* in the park yesterday evening (verb för att springa).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She has *gone* to the market already (verb for movement). Ledtråd: Har åkt.</p> <p>2. He *wrote* a letter to his friend yesterday (verb for writing). Ledtråd: Skrev.</p> <p>3. They have *eaten* all the cookies (verb for eating). Ledtråd: Har ätit.</p> <p>4. The dog *brought* the ball back (verb for fetching). Ledtråd: Tog med.</p> <p>5. We *saw* a movie last night (verb for seeing). Ledtråd: Såg.</p> <p>6. She has *driven* the car to work today (verb for driving). Ledtråd: Har kört.</p> <p>7. He *took* the last piece of cake (verb for taking). Ledtråd: Tog.</p> <p>8. I have *read* that book twice (verb for reading). Ledtråd: Har läst.</p> <p>9. They *found* the missing keys under the sofa (verb for finding). Ledtråd: Hittade.</p> <p>10. She *gave* him a present on his birthday (verb for giving). Ledtråd: Gav.</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *sang* beautifully at the concert last night (verb for producing musical sounds with the voice).</p> <p>2. He *bought* a new car yesterday (verb for purchasing something).</p> <p>3. They *went* to the beach last weekend (verb for moving to a place).</p> <p>4. I *saw* a fantastic movie last week (verb for perceiving with the eyes).</p> <p>5. We *ate* dinner at a fancy restaurant (verb for consuming food).</p> <p>6. The cat *caught* a mouse in the garden (verb for capturing something).</p> <p>7. She *wrote* a letter to her friend (verb for creating text).</p> <p>8. He *drank* all the water in his bottle (verb for consuming liquid).</p> <p>9. They *broke* the vase while playing (verb for causing something to separate into pieces).</p> <p>10. I *felt* very happy yesterday (verb for experiencing an emotion).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.