Överenskommelse av adjektiv i antal Övningar på franska språket

Att behärska överenskommelse av adjektiv i antal är en viktig del av att lära sig franska. I franska språket måste adjektiv anpassa sig efter substantivets genus (maskulinum eller femininum) och antal (singular eller plural). Detta betyder att adjektiven ändrar form beroende på om de beskriver ett maskulint eller feminint substantiv och om substantivet är i singular eller plural. Detta kan verka komplicerat till en början, men med övning blir det snart en naturlig del av språket. För att hjälpa dig att bemästra denna aspekt av franskan har vi sammanställt en serie grammatikövningar som fokuserar specifikt på överenskommelse av adjektiv i antal. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera och fördjupa din förståelse för hur adjektiv förändras i olika sammanhang. Övningarna är utformade för att gradvis öka i svårighetsgrad, vilket gör det möjligt för dig att utvecklas i din egen takt och bygga upp en solid grund i fransk grammatik.

Exercise 1 

<p>1. Les chats sont très *mignons* (beskrivning av flera katter).</p> <p>2. La maison est *grande* (beskrivning av ett hus).</p> <p>3. Les enfants sont *heureux* (beskrivning av flera barn).</p> <p>4. La voiture est *rouge* (beskrivning av en bil).</p> <p>5. Les fleurs sont *belles* (beskrivning av flera blommor).</p> <p>6. Le garçon est *intelligent* (beskrivning av en pojke).</p> <p>7. Les livres sont *intéressants* (beskrivning av flera böcker).</p> <p>8. La table est *ronde* (beskrivning av ett bord).</p> <p>9. Les femmes sont *jolies* (beskrivning av flera kvinnor).</p> <p>10. L'arbre est *grand* (beskrivning av ett träd).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Les fleurs sont très *belles* aujourd'hui (adjektiv för att beskriva något vackert, plural).</p> <p>2. Les enfants sont *petits* comparés à leurs parents (adjektiv för att beskriva något litet, plural).</p> <p>3. Les maisons sont *grandes* dans ce quartier (adjektiv för att beskriva något stort, plural).</p> <p>4. Les voitures sont *rouges* dans cette rue (adjektiv för att beskriva en färg, plural).</p> <p>5. Les chats sont très *mignons* (adjektiv för att beskriva något sött, plural).</p> <p>6. Les étudiants sont *intelligents* et studieux (adjektiv för att beskriva någon smart, plural).</p> <p>7. Les filles sont *heureuses* après avoir réussi l'examen (adjektiv för att beskriva någon glad, plural).</p> <p>8. Les montagnes sont *hautes* et majestueuses (adjektiv för att beskriva något högt, plural).</p> <p>9. Les livres sont *intéressants* et éducatifs (adjektiv för att beskriva något intressant, plural).</p> <p>10. Les vêtements sont *propres* après le lavage (adjektiv för att beskriva något rent, plural).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Les filles sont très *intelligentes* (beskrivning av flickor).</p> <p>2. Les maisons sont *grandes* (beskrivning av hus).</p> <p>3. Les chiens sont très *gros* (beskrivning av hundar).</p> <p>4. Les femmes sont *heureuses* (beskrivning av kvinnor).</p> <p>5. Les enfants sont *petits* (beskrivning av barn).</p> <p>6. Les chats sont *noirs* (beskrivning av katter).</p> <p>7. Les voitures sont *rapides* (beskrivning av bilar).</p> <p>8. Les livres sont *intéressants* (beskrivning av böcker).</p> <p>9. Les étudiants sont *studieux* (beskrivning av studenter).</p> <p>10. Les fleurs sont *belles* (beskrivning av blommor).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.