Överensstämmelse av perfekt particip Övningar på italienska språket

Perfekt particip är en viktig del av italiensk grammatik som hjälper till att uttrycka förflutna handlingar och tillstånd på ett tydligt och precist sätt. I italienska böjningssystemet måste perfekt particip överensstämma i genus och numerus med det substantiv eller pronomen det refererar till, vilket kan vara en utmaning för många som studerar språket. Genom att förstå och öva på dessa regler kan du förbättra din förmåga att kommunicera korrekt och effektivt på italienska. På denna sida hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att bemästra överensstämmelse av perfekt particip. Övningarna är utformade för att täcka olika aspekter av denna grammatikkategori, från grundläggande regler till mer avancerade undantag och användningsområden. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla en djupare förståelse för hur perfekt particip fungerar och hur du kan använda det korrekt i både skriftlig och muntlig kommunikation.

Exercise 1 

<p>1. La torta che ho *mangiata* ieri era deliziosa (verb for eating, feminine singular). Ledtråd: Tårtan var mycket god.</p> <p>2. Gli amici che abbiamo *incontrati* erano molto simpatici (verb for meeting, masculine plural). Ledtråd: Vännerna var väldigt trevliga.</p> <p>3. La lettera che hai *scritta* è stata molto toccante (verb for writing, feminine singular). Ledtråd: Brevet var mycket rörande.</p> <p>4. I libri che avete *letti* sono molto interessanti (verb for reading, masculine plural). Ledtråd: Böckerna var mycket intressanta.</p> <p>5. Le foto che ho *scattate* sono molto belle (verb for taking photos, feminine plural). Ledtråd: Bilderna blev jättefina.</p> <p>6. Il film che abbiamo *visto* era davvero emozionante (verb for seeing, masculine singular). Ledtråd: Filmen var mycket spännande.</p> <p>7. Le case che avete *costruite* sono molto moderne (verb for building, feminine plural). Ledtråd: Husen är mycket moderna.</p> <p>8. I fiori che ho *comprati* sono per te (verb for buying, masculine plural). Ledtråd: Blommorna är till dig.</p> <p>9. La canzone che hai *cantata* era bellissima (verb for singing, feminine singular). Ledtråd: Sången var mycket vacker.</p> <p>10. I vestiti che hai *lavati* sono pronti (verb for washing, masculine plural). Ledtråd: Kläderna är rena och klara.</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria ha *mangiato* una pizza ieri (verb för att äta).</p> <p>2. Carlo e Luisa sono *andati* al cinema (verb för att gå, plural).</p> <p>3. Ho *visitato* Roma l'anno scorso (verb för att besöka).</p> <p>4. I ragazzi hanno *giocato* a calcio tutto il pomeriggio (verb för att spela).</p> <p>5. Laura è *tornata* a casa tardi (verb för att återvända, femininum singular).</p> <p>6. Abbiamo *imparato* molte cose nuove (verb för att lära sig).</p> <p>7. Gli studenti sono *partiti* per una gita scolastica (verb för att resa, plural).</p> <p>8. Ho *letto* un libro molto interessante (verb för att läsa).</p> <p>9. Le ragazze sono *uscite* insieme sabato sera (verb för att gå ut, femininum plural).</p> <p>10. Marco ha *perso* le chiavi di casa (verb för att förlora).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Maria ha *mangiato* una pizza deliziosa ieri sera. (verb for eating)</p> <p>2. Gli studenti hanno *studiato* molto per l'esame. (verb for studying)</p> <p>3. Marta e Giovanni sono *andati* al cinema ieri. (verb for movement)</p> <p>4. Ho *visto* un film molto interessante la settimana scorsa. (verb for seeing)</p> <p>5. Le ragazze hanno *viaggiato* in Europa quest'estate. (verb for traveling)</p> <p>6. Luigi ha *letto* un libro molto emozionante. (verb for reading)</p> <p>7. Noi abbiamo *mangiato* una torta al cioccolato ieri. (verb for eating)</p> <p>8. Gli amici sono *partiti* per le vacanze ieri. (verb for leaving)</p> <p>9. Laura ha *ricevuto* una lettera dal suo amico. (verb for receiving)</p> <p>10. I bambini hanno *giocato* nel parco tutto il pomeriggio. (verb for playing)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.