Particip som adjektiv Övningar på tyska språket

Partizip som adjektiv är en fascinerande del av det tyska språket som kan förvandla verb till beskrivande ord, vilket ger meningarna mer djup och nyans. Genom att använda presens particip eller perfekt particip som adjektiv kan vi beskriva personer, objekt eller situationer på ett mer detaljerat och specifikt sätt. Till exempel kan verbet "laufen" (springa) omvandlas till "laufend" (springande) för att beskriva någon som springer just nu, eller till "gelaufen" (sprungen) för att beskriva något som har sprungits. Att behärska användningen av partizip som adjektiv är avgörande för att uppnå en högre nivå av språkkunskap i tyska. Dessa former används inte bara i tal utan är också vanliga i skriftliga texter, från tidningsartiklar till litteratur. Genom att öva på dessa strukturer kan du förbättra din förmåga att uttrycka dig mer precist och flytande på tyska. I de följande övningarna kommer du att få tillfälle att träna på att identifiera och korrekt använda partizip som adjektiv i olika kontexter, vilket kommer att hjälpa dig att stärka din grammatiska förståelse och ditt ordförråd.

Exercise 1 

<p>1. Der *rennende* Hund ist sehr schnell (Verb för att springa).</p> <p>2. Die *lachende* Frau hat eine schöne Stimme (Verb för att skratta).</p> <p>3. Der *schlafende* Mann träumt von fernen Ländern (Verb för att sova).</p> <p>4. Die *schreibende* Schülerin ist sehr fleißig (Verb för att skriva).</p> <p>5. Das *kochende* Wasser ist sehr heiß (Verb för att koka).</p> <p>6. Der *singende* Vogel weckt uns jeden Morgen (Verb för att sjunga).</p> <p>7. Die *tanzende* Gruppe gewann den Wettbewerb (Verb för att dansa).</p> <p>8. Die *lesende* Person ist in das Buch vertieft (Verb för att läsa).</p> <p>9. Das *fliegende* Flugzeug ist sehr laut (Verb för att flyga).</p> <p>10. Der *rennende* Athlet ist der Schnellste im Team (Verb för att springa).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Der *laufende* Hund jagt den Ball (verb för rörelse).</p> <p>2. Die *kochende* Suppe riecht sehr gut (verb för matlagning).</p> <p>3. Der *schlafende* Mann schnarcht laut (verb för sömn).</p> <p>4. Die *sprechende* Frau erklärt alles (verb för tal).</p> <p>5. Das *rennende* Kind ist sehr schnell (verb för rörelse).</p> <p>6. Der *lesende* Junge sitzt im Park (verb för läsning).</p> <p>7. Die *tanzende* Gruppe macht eine Show (verb för dans).</p> <p>8. Das *schwimmende* Mädchen ist im See (verb för simning).</p> <p>9. Der *singende* Vogel macht schöne Musik (verb för sång).</p> <p>10. Die *laufende* Katze jagt eine Maus (verb för rörelse).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Der *lesende* Junge sitzt auf der Bank (presens particip av "lesen").</p> <p>2. Die *laufende* Frau ist sehr sportlich (presens particip av "laufen").</p> <p>3. Das *kochende* Wasser ist sehr heiß (presens particip av "kochen").</p> <p>4. Der *schlafende* Hund träumt laut (presens particip av "schlafen").</p> <p>5. Die *lachende* Gruppe macht ein Foto (presens particip av "lachen").</p> <p>6. Der *zerbrochene* Spiegel liegt auf dem Boden (perfekt particip av "zerbrechen").</p> <p>7. Die *geschriebene* Nachricht liegt auf dem Tisch (perfekt particip av "schreiben").</p> <p>8. Das *geöffnete* Fenster lässt frische Luft herein (perfekt particip av "öffnen").</p> <p>9. Der *gefallene* Baum blockiert die Straße (perfekt particip av "fallen").</p> <p>10. Die *gemalte* Landschaft ist sehr schön (perfekt particip av "malen").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.