Perfekt particip oregelbundna former Övningar på engelska

Perfekt particip är en viktig del av det svenska språket, särskilt när det gäller att uttrycka handlingar som har inträffat i det förflutna. För att bemästra användningen av perfekt particip är det avgörande att förstå både regelbundna och oregelbundna former. Oregelbundna verb kan vara särskilt utmanande eftersom de inte följer de vanliga böjningsreglerna och måste ofta läras in utantill. Genom att öva på dessa former kan du förbättra din förmåga att kommunicera mer exakt och nyanserat på svenska. I denna sektion hittar du olika övningar som fokuserar på perfekt particip av oregelbundna verb. Dessa övningar är utformade för att hjälpa dig att identifiera och korrekt använda dessa former i olika sammanhang. Att lära sig oregelbundna former kan vara en tidskrävande process, men med kontinuerlig övning och engagemang kommer du att märka en tydlig förbättring i din språkfärdighet. Ta dig tid att gå igenom varje övning noggrant och tveka inte att repetera dem för att säkerställa att du verkligen behärskar dessa viktiga aspekter av svenskan.

Exercise 1 

<p>1. She has *written* a letter to her friend (verb för att skapa text).</p> <p>2. They have *eaten* dinner already (verb för att konsumera mat).</p> <p>3. He has *broken* his leg while skiing (verb för att förstöra något).</p> <p>4. We have *seen* that movie twice (verb för att observera).</p> <p>5. The cat has *caught* a mouse (verb för att fånga).</p> <p>6. I have *taken* the bus to work today (verb för att transportera).</p> <p>7. She has *driven* to the city every day this week (verb för att köra bil).</p> <p>8. They have *made* a cake for the party (verb för att skapa något).</p> <p>9. He has *spoken* to the manager about the issue (verb för att kommunicera).</p> <p>10. We have *forgotten* the keys at home (verb för att inte komma ihåg).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She has *written* a beautiful poem (verb for att skriva).</p> <p>2. They have *taken* their exams already (verb for att ta).</p> <p>3. He has *driven* all night to get here (verb for att köra).</p> <p>4. We have *eaten* at that restaurant before (verb for att äta).</p> <p>5. The cat has *broken* the vase (verb for att bryta).</p> <p>6. I have *seen* that movie three times (verb for att se).</p> <p>7. She has *become* a successful artist (verb för att bli).</p> <p>8. They have *gone* to the park (verb för att gå).</p> <p>9. He has *told* me the news (verb för att säga).</p> <p>10. We have *chosen* the best option (verb för att välja).</p>
 

Exercise 3

<p>1. I have *eaten* breakfast already (verb for consuming food, past participle). Ledtråd: ätit.</p> <p>2. She has *driven* the car to work today (verb for operating a vehicle, past participle). Ledtråd: kört.</p> <p>3. They have *written* a letter to their friends (verb for creating text, past participle). Ledtråd: skrivit.</p> <p>4. He has *taken* the medicine as prescribed (verb for consuming medication, past participle). Ledtråd: tagit.</p> <p>5. We have *seen* that movie before (verb for visual perception, past participle). Ledtråd: sett.</p> <p>6. She has *spoken* to the manager about the issue (verb for verbal communication, past participle). Ledtråd: talat.</p> <p>7. They have *chosen* the best option available (verb for making a selection, past participle). Ledtråd: valt.</p> <p>8. I have *made* dinner for everyone tonight (verb for creating or preparing food, past participle). Ledtråd: gjort.</p> <p>9. He has *gone* to the gym every day this week (verb for movement to a place, past participle). Ledtråd: gått.</p> <p>10. We have *drunk* all the water in the bottle (verb for consuming liquids, past participle). Ledtråd: druckit.</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.