Personliga pronomen i ackusativ kasus Övningar på tyska språket

Personliga pronomen i ackusativ kasus är en viktig del av den tyska grammatiken som hjälper oss att förstå vem som är objektet i en mening. I tyskan, precis som i svenskan, ändras personliga pronomen beroende på deras funktion i meningen. Ackusativ är ett kasus som används för att markera direkta objekt, det vill säga den eller det som blir utsatt för handlingen i en mening. Genom att behärska personliga pronomen i ackusativ kan du uttrycka dig mer exakt och korrekt på tyska, och det är ett viktigt steg i din språkinlärning. För att göra det lättare för dig att lära dig och öva på personliga pronomen i ackusativ har vi samlat en rad olika övningar. Dessa övningar är utformade för att hjälpa dig att känna igen och använda rätt pronomen i olika kontexter. Oavsett om du precis har börjat lära dig tyska eller om du vill finslipa dina kunskaper, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg för att stärka din förståelse och ditt självförtroende när du använder tyska i både skrift och tal.

Exercise 1 

<p>1. Kannst du _____ sehen? (mig) Clue: Se på mig.</p> <p>2. Ich liebe _____ sehr. (honom) Clue: Han är min pojkvän.</p> <p>3. Sie ruft _____ später an. (oss) Clue: Vi ses senare.</p> <p>4. Er kennt _____ nicht. (henne) Clue: Hon är en främling för honom.</p> <p>5. Wir besuchen _____ morgen. (dem) Clue: De bor i en annan stad.</p> <p>6. Hast du _____ gehört? (henne) Clue: Hon talade nyss.</p> <p>7. Ich habe _____ verloren. (den) Clue: Min nyckel är borta.</p> <p>8. Sie findet _____ sehr interessant. (dig) Clue: Du är mycket intressant för henne.</p> <p>9. Er hat _____ eingeladen. (oss) Clue: Vi är inbjudna till hans fest.</p> <p>10. Ich kann _____ nicht finden. (honom) Clue: Han är försvunnen.</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria sieht *ihn* jeden Tag im Park (hon ser honom).</p> <p>2. Kannst du *mich* hören? (Kan du höra mig?).</p> <p>3. Er gibt *ihr* das Buch (Han ger henne boken).</p> <p>4. Wir besuchen *euch* morgen (Vi besöker er imorgon).</p> <p>5. Sie liebt *ihn* sehr (Hon älskar honom mycket).</p> <p>6. Ich habe *sie* gestern gesehen (Jag såg henne igår).</p> <p>7. Sie ruft *uns* später an (Hon ringer oss senare).</p> <p>8. Ihr kennt *sie* schon lange (Ni har känt dem länge).</p> <p>9. Ich vermisse *dich* (Jag saknar dig).</p> <p>10. Er fragt *mich* nach dem Weg (Han frågar mig om vägen).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich sehe *ihn* jeden Tag. (maskulinum singular) </p> <p>2. Kannst du *mich* hören? (singular, första person) </p> <p>3. Wir besuchen *sie* am Wochenende. (femininum singular) </p> <p>4. Hast du *uns* eingeladen? (plural, första person) </p> <p>5. Sie liebt *ihn* sehr. (maskulinum singular) </p> <p>6. Er ruft *sie* später an. (femininum singular) </p> <p>7. Könnt ihr *mich* abholen? (singular, första person) </p> <p>8. Ich habe *dich* gestern gesehen. (singular, andra person) </p> <p>9. Wir brauchen *euch* morgen. (plural, andra person) </p> <p>10. Kannst du *sie* bringen? (plural, tredje person) </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.