Placering av adjektiv i en mening Övningar på italienska språket

Att placera adjektiv på rätt plats i en mening är en grundläggande aspekt av italiensk grammatik som kan påverka hela meningsuppbyggnaden. I italienska, till skillnad från svenska, placeras adjektiven vanligtvis efter substantivet de beskriver. Denna regel är dock inte absolut och det finns flera undantag där adjektivet kan placeras före substantivet för att ändra betoning eller innebörd. Genom att förstå och öva på dessa regler kan du förbättra din förmåga att uttrycka dig mer naturligt och exakt på italienska. På denna sida kommer du att hitta en mängd olika övningar som hjälper dig att bemästra placeringen av adjektiv i italienska meningar. Övningarna är utformade för att stegvis introducera dig till både grundläggande och mer avancerade regler, inklusive särskilda fall där adjektivens placering varierar beroende på kontext och betydelse. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla en djupare förståelse för hur italienska meningar byggs upp och hur du effektivt kan använda adjektiv för att berika ditt språk.

Exercise 1 

<p>1. La macchina *rossa* è parcheggiata fuori (färg på bilen).</p> <p>2. Il ragazzo *alto* gioca a basket (beskrivning av pojkens längd).</p> <p>3. La casa *bella* è sulla collina (beskrivning av huset).</p> <p>4. La città *vecchia* ha molti turisti (beskrivning av staden).</p> <p>5. Il libro *interessante* è sul tavolo (beskrivning av boken).</p> <p>6. Il cane *piccolo* abbaia molto (beskrivning av hundens storlek).</p> <p>7. La pizza *calda* è appena uscita dal forno (beskrivning av pizzans temperatur).</p> <p>8. La strada *lunga* conduce al mare (beskrivning av vägens längd).</p> <p>9. La ragazza *intelligente* ha superato l'esame (beskrivning av flickans egenskap).</p> <p>10. Il vestito *elegante* è perfetto per la festa (beskrivning av klänningens stil).</p>
 

Exercise 2

<p>1. La casa è molto *grande* (beskrivning av huset).</p> <p>2. Il cane ha un pelo *morbido* (beskrivning av hundens päls).</p> <p>3. Abbiamo comprato dei fiori *bellissimi* (beskrivning av blommorna).</p> <p>4. Ho visto un film *noioso* (beskrivning av filmen).</p> <p>5. La pizza è *deliziosa* (beskrivning av maten).</p> <p>6. Il cielo è *azzurro* oggi (beskrivning av himlen).</p> <p>7. La macchina è *veloce* (beskrivning av bilen).</p> <p>8. La lezione è stata molto *interessante* (beskrivning av lektionen).</p> <p>9. La mia amica ha i capelli *lunghi* (beskrivning av hår).</p> <p>10. La città è *affascinante* (beskrivning av staden).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Il ragazzo *alto* gioca a basket (beskrivning av längd).</p> <p>2. Ho comprato una *nuova* macchina ieri (beskrivning av nyhet).</p> <p>3. La torta *deliziosa* è finita subito (beskrivning av smak).</p> <p>4. Abbiamo visitato una città *storica* durante le vacanze (beskrivning av historia).</p> <p>5. La casa *grande* ha cinque camere da letto (beskrivning av storlek).</p> <p>6. Ho visto un film *noioso* al cinema ieri sera (beskrivning av underhållning).</p> <p>7. Il cane *felice* corre nel parco (beskrivning av känslor).</p> <p>8. Abbiamo comprato dei fiori *profumati* per la festa (beskrivning av lukt).</p> <p>9. Lei indossa un vestito *elegante* per la festa (beskrivning av klädstil).</p> <p>10. La lezione di matematica è *difficile* oggi (beskrivning av svårighetsgrad).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.