Placering av adverb i en mening Övningar på portugisiska

Att placera adverb korrekt i en mening är en viktig del av att behärska det portugisiska språket. Adverb kan förändra betydelsen av en mening avsevärt beroende på var de placeras. Genom att förstå och öva på reglerna för adverbplacering kan du förbättra din förmåga att kommunicera tydligare och mer exakt på portugisiska. I dessa övningar kommer vi att fokusera på olika typer av adverb, såsom tids-, plats-, och sättsadverb, och hur de påverkar meningsbyggnaden. Att veta var adverb ska placeras i förhållande till verb, subjekt och objekt kan vara utmanande, men också givande när du väl bemästrar det. I portugisiska finns det specifika regler och undantag som styr adverbens placering, och genom att arbeta med dessa övningar kommer du att få en bättre förståelse för dessa regler. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad, kommer dessa övningar att hjälpa dig att förfina din grammatiska noggrannhet och flyt i portugisiska.

Exercise 1 

<p>1. Ela *sempre* estuda antes de dormir (alltid).</p> <p>2. Nós *frequentemente* vamos ao parque aos domingos (ofta).</p> <p>3. Ele *raramente* come doces (sällan).</p> <p>4. Eles *nunca* fumam (aldrig).</p> <p>5. Eu *geralmente* acordo cedo (vanligtvis).</p> <p>6. Você *às vezes* vai ao cinema sozinho (ibland).</p> <p>7. Nós *quase sempre* jantamos juntos (nästan alltid).</p> <p>8. Ela *constantemente* se esquece de trazer os livros (ständigt).</p> <p>9. Eu *ocasionalmente* visito meus avós (ibland).</p> <p>10. Ele *rapidamente* terminou o trabalho (snabbt).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria *sällan* läser böcker på kvällarna. (när hon läser böcker)</p> <p>2. Pedro *ofta* springer i parken på morgonen. (hur ofta han springer)</p> <p>3. João *ibland* går till gymmet efter jobbet. (hur ofta han går till gymmet)</p> <p>4. Ana *aldrig* äter frukost på restaurangen. (hur ofta hon äter frukost)</p> <p>5. Vi *alltid* har roligt på semestern. (hur ofta vi har roligt)</p> <p>6. Sara *sällan* dricker kaffe på kvällen. (hur ofta hon dricker kaffe)</p> <p>7. Barnen *ofta* leker i parken efter skolan. (hur ofta de leker)</p> <p>8. Vi *ibland* besöker våra morföräldrar på helgen. (hur ofta vi besöker dem)</p> <p>9. Du *aldrig* kommer för sent till jobbet. (hur ofta du kommer för sent)</p> <p>10. Han *alltid* städar sitt rum på söndagar. (hur ofta han städar)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu *sempre* como pizza nas sextas-feiras (tid).</p> <p>2. Eles *rapidamente* resolveram o problema (hur).</p> <p>3. Nós *nunca* esquecemos de fechar a porta (tid).</p> <p>4. Ela *constantemente* se preocupa com o trabalho (hur ofta).</p> <p>5. Eles *geralmente* tomam café juntos pela manhã (hur ofta).</p> <p>6. O gato *silenciosamente* entrou na sala (hur).</p> <p>7. Ele *raramente* chega atrasado ao trabalho (hur ofta).</p> <p>8. Nós *provavelmente* vamos ao parque amanhã (sannolikhet).</p> <p>9. Ela *cuidadosamente* pintou o quadro (hur).</p> <p>10. Eu *sempre* estudo antes dos exames (tid).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.