Plats prepositioner Övningar på spanska språket

Att lära sig plats prepositioner på spanska är en viktig del av att behärska språket och kunna kommunicera effektivt. Plats prepositioner hjälper till att beskriva var något eller någon befinner sig i förhållande till något annat. Genom att förstå och använda dessa prepositioner korrekt kan du ge tydliga och exakta beskrivningar, vilket gör det lättare att förstå och bli förstådd. I denna sektion kommer vi att utforska olika plats prepositioner på spanska, såsom "encima de" (ovanpå), "debajo de" (under), "al lado de" (bredvid), och många fler. För att verkligen bemästra plats prepositioner är det viktigt att öva regelbundet och i olika sammanhang. Här hittar du en mängd olika grammatikövningar som är utformade för att hjälpa dig att förstå och använda plats prepositioner i praktiken. Övningarna inkluderar allt från att fylla i luckor till att skapa egna meningar, vilket ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i realistiska situationer. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att stärka din förståelse för spanska plats prepositioner och bli mer självsäker i ditt språkbruk.

Exercise 1 

<p>1. El gato está *encima de* la mesa (preposición de lugar, "på svenska: på").</p> <p>2. La biblioteca se encuentra *al lado de* la escuela (preposición de lugar, "på svenska: bredvid").</p> <p>3. El coche está *dentro de* el garaje (preposición de lugar, "på svenska: i").</p> <p>4. El perro duerme *debajo de* la cama (preposición de lugar, "på svenska: under").</p> <p>5. La farmacia está *enfrente de* la panadería (preposición de lugar, "på svenska: mittemot").</p> <p>6. La lámpara está *sobre* la mesa (preposición de lugar, "på svenska: på").</p> <p>7. El parque está *cerca de* mi casa (preposición de lugar, "på svenska: nära").</p> <p>8. La oficina se encuentra *entre* la tienda y el restaurante (preposición de lugar, "på svenska: mellan").</p> <p>9. El museo está *lejos de* aquí (preposición de lugar, "på svenska: långt från").</p> <p>10. Los libros están *detrás de* la puerta (preposición de lugar, "på svenska: bakom").</p>
 

Exercise 2

<p>1. El gato está *debajo de* la mesa (preposition för plats).</p> <p>2. La escuela está *cerca de* mi casa (preposition för närhet).</p> <p>3. Los niños juegan *en* el parque (preposition för plats).</p> <p>4. La tienda está *al lado de* la panadería (preposition för plats).</p> <p>5. Los libros están *encima de* la mesa (preposition för plats).</p> <p>6. La estación de tren está *lejos de* aquí (preposition för avstånd).</p> <p>7. El perro duerme *dentro de* la caseta (preposition för plats).</p> <p>8. El coche está *fuera de* la garaje (preposition för plats).</p> <p>9. La lámpara está *sobre* la mesa (preposition för plats).</p> <p>10. El banco está *en frente de* la plaza (preposition för plats).</p>
 

Exercise 3

<p>1. El libro está *sobre* la mesa (preposición de lugar).</p> <p>2. El gato duerme *debajo* de la cama (preposición de lugar).</p> <p>3. La estación de tren está *cerca* del centro (preposición de lugar).</p> <p>4. El cuadro está colgado *en* la pared (preposición de lugar).</p> <p>5. La farmacia está *al lado de* la panadería (preposición de lugar).</p> <p>6. El perro juega *en* el jardín (preposición de lugar).</p> <p>7. El museo está *frente a* la plaza (preposición de lugar).</p> <p>8. La lámpara está *encima de* la mesa de noche (preposición de lugar).</p> <p>9. El coche está estacionado *detrás* del edificio (preposición de lugar).</p> <p>10. El restaurante está *entre* el banco y la tienda de ropa (preposición de lugar).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.