Plats prepositioner Övningar på tyska språket

I tyskan spelar plats prepositioner en avgörande roll i att uttrycka var saker och ting befinner sig, och att förstå hur de används korrekt kan kraftigt förbättra din förmåga att kommunicera på språket. Plats prepositioner hjälper till att ge klarhet och precision i meningar genom att beskriva relationer mellan olika objekt och platser. De kan vara lite knepiga att lära sig på grund av de olika regler och undantag som gäller, men med rätt övningar kan du snabbt få grepp om dem. På denna sida hittar du en rad grammatikövningar som fokuserar på just plats prepositioner i tyskan. Dessa övningar är utformade för att hjälpa dig att förstå och använda prepositionerna korrekt i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom övningarna kommer du att kunna stärka dina kunskaper och få en bättre förståelse för hur du kan använda plats prepositioner för att uttrycka dig tydligt och korrekt på tyska. Lycka till med dina studier!

Exercise 1 

<p>1. Das Buch liegt *auf* dem Tisch. (preposition som betyder "på").</p> <p>2. Die Katze schläft *unter* dem Bett. (preposition som betyder "under").</p> <p>3. Die Lampe hängt *über* dem Schreibtisch. (preposition som betyder "över").</p> <p>4. Der Hund steht *vor* der Tür. (preposition som betyder "framför").</p> <p>5. Das Auto parkt *neben* dem Haus. (preposition som betyder "bredvid").</p> <p>6. Der Baum steht *zwischen* den Häusern. (preposition som betyder "mellan").</p> <p>7. Die Uhr hängt *an* der Wand. (preposition som betyder "på" eller "vid").</p> <p>8. Die Kinder spielen *hinter* dem Haus. (preposition som betyder "bakom").</p> <p>9. Die Schuhe stehen *in* dem Flur. (preposition som betyder "i").</p> <p>10. Die Blumen sind *auf* dem Balkon. (preposition som betyder "på").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Das Buch liegt *auf* dem Tisch (position för att beskriva var objektet är placerat).</p> <p>2. Die Katze schläft *unter* dem Bett (position för att beskriva var katten är).</p> <p>3. Der Hund sitzt *neben* dem Sofa (position för att beskriva var hunden sitter).</p> <p>4. Der Park ist *hinter* dem Haus (position för att beskriva var parken är).</p> <p>5. Der Bahnhof ist *vor* dem Hotel (position för att beskriva var stationen är).</p> <p>6. Die Lampe hängt *über* dem Tisch (position för att beskriva var lampan är hängd).</p> <p>7. Die Kinder spielen *zwischen* den Bäumen (position för att beskriva var barnen leker).</p> <p>8. Das Bild hängt *an* der Wand (position för att beskriva var bilden är hängd).</p> <p>9. Die Schuhe stehen *in* dem Schrank (position för att beskriva var skorna är placerade).</p> <p>10. Die Flasche steht *neben* dem Glas (position för att beskriva var flaskan är placerad).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Das Buch liegt *auf* dem Tisch. (Preposition for "on")</p> <p>2. Wir treffen uns *vor* dem Kino. (Preposition for "in front of")</p> <p>3. Der Hund schläft *unter* dem Bett. (Preposition for "under")</p> <p>4. Die Katze sitzt *auf* dem Sofa. (Preposition for "on")</p> <p>5. Die Lampe hängt *über* dem Esstisch. (Preposition for "above")</p> <p>6. Der Stuhl steht *neben* dem Schreibtisch. (Preposition for "next to")</p> <p>7. Die Blumen sind *in* der Vase. (Preposition for "in")</p> <p>8. Der Park ist *hinter* dem Haus. (Preposition for "behind")</p> <p>9. Das Auto parkt *zwischen* den Bäumen. (Preposition for "between")</p> <p>10. Das Bild hängt *an* der Wand. (Preposition for "on/at" related to vertical surfaces)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.