Platsadverb Övningar på portugisiska

Platsadverb är viktiga komponenter i det portugisiska språket som hjälper till att precisera var en händelse äger rum eller var något befinner sig. De används för att ge tydliga och exakta detaljer om plats, vilket är avgörande för att förbättra kommunikationen och förståelsen. Precis som i svenska, spelar platsadverb en central roll i att beskriva var någon eller något är, har varit, eller ska vara. Att behärska användningen av dessa adverb kan göra dina konversationer mer målande och exakta. På den här sidan hittar du en rad olika övningar som är utformade för att hjälpa dig att bemästra platsadverben på portugisiska. Genom att praktisera dessa övningar kommer du att kunna använda platsadverb på ett mer naturligt och flytande sätt i dina samtal och skrift. Övningarna varierar från grundläggande till mer avancerade nivåer, vilket gör att du kan förbättra dina språkkunskaper steg för steg. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat portugisiska i flera år, kommer dessa övningar att vara till stor hjälp för att stärka din förståelse och användning av platsadverb.

Exercise 1 

<p>1. Ele está *aqui* agora (platsadverb som betyder "här").</p> <p>2. Eles moram *lá* há muitos anos (platsadverb som betyder "där").</p> <p>3. O livro está *em cima* da mesa (platsadverb som betyder "på toppen").</p> <p>4. Nós vamos *para fora* durante o verão (platsadverb som betyder "utomhus").</p> <p>5. A festa será *na casa* do João (platsadverb som betyder "i huset").</p> <p>6. O gato está *embaixo* da cadeira (platsadverb som betyder "under").</p> <p>7. Eles caminharam *pela cidade* à noite (platsadverb som betyder "genom staden").</p> <p>8. Vou esperar *aqui dentro* até a chuva passar (platsadverb som betyder "inomhus").</p> <p>9. As crianças brincam *no parque* todos os dias (platsadverb som betyder "i parken").</p> <p>10. Nós viajamos *para o sul* no inverno (platsadverb som betyder "mot söder").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu não posso encontrar meu celular *aqui* (platsadverb för att beskriva närhet).</p> <p>2. Nós vamos viajar *amanhã* (platsadverb för att beskriva framtiden).</p> <p>3. Eles estão sentados *ali* (platsadverb för att beskriva en plats längre bort).</p> <p>4. Ela deixou seu livro *lá* (platsadverb för att beskriva en plats som är längre bort).</p> <p>5. O restaurante fica *perto* do parque (platsadverb för att beskriva närhet).</p> <p>6. O gato está escondido *embaixo* da mesa (platsadverb för att beskriva en plats under något).</p> <p>7. Vamos nos encontrar *fora* do cinema (platsadverb för att beskriva en plats utanför något).</p> <p>8. Ele mora *longe* daqui (platsadverb för att beskriva avstånd).</p> <p>9. A festa será *dentro* do salão (platsadverb för att beskriva en plats inne i något).</p> <p>10. O cachorro está correndo *ao redor* do jardim (platsadverb för att beskriva rörelse runt något).</p>
 

Exercise 3

<p>1. O gato está *embaixo* da mesa (platsadverb som betyder "under").</p> <p>2. O cachorro correu *para fora* da casa (platsadverb som betyder "ut").</p> <p>3. O livro está *sobre* a mesa (platsadverb som betyder "på").</p> <p>4. As crianças brincam *dentro* do parque (platsadverb som betyder "inne i").</p> <p>5. O avião voa *acima* das nuvens (platsadverb som betyder "ovanför").</p> <p>6. A chave está *ao lado* da porta (platsadverb som betyder "bredvid").</p> <p>7. O rio corre *entre* as montanhas (platsadverb som betyder "mellan").</p> <p>8. O carro está estacionado *em frente* ao prédio (platsadverb som betyder "framför").</p> <p>9. A carta foi deixada *dentro* da caixa de correio (platsadverb som betyder "inne i").</p> <p>10. O gato dorme *em cima* do sofá (platsadverb som betyder "på").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.