Plikt (måste, måste, borde) Övningar på engelska

Att använda rätt hjälpverb är avgörande för att uttrycka olika grader av nödvändighet och förpliktelse på engelska. I svenska språket använder vi ofta orden "måste," "måste" och "borde" för att uttrycka dessa koncept, men deras engelska motsvarigheter kan variera beroende på kontexten. Att förstå och öva på dessa skillnader är viktigt för att kunna kommunicera tydligt och korrekt på engelska. Den här sidan är utformad för att hjälpa dig att behärska användningen av de engelska motsvarigheterna till "måste," "måste" och "borde" genom en serie övningar och exempel. Vi kommer att utforska hjälpverben "must," "have to," och "should," samt diskutera när och hur de ska användas för att uttrycka olika nyanser av förpliktelse och rekommendation. Med dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur du kan använda rätt hjälpverb i rätt sammanhang och förbättra din engelska grammatik.

Exercise 1 

<p>1. You *must* finish your homework before playing video games (obligatorisk handling).</p> <p>2. She *should* call her mother to check on her (rekommendation).</p> <p>3. We *have to* wear uniforms at school (regel eller lag).</p> <p>4. They *must* leave the building immediately due to the fire alarm (nödvändighet).</p> <p>5. He *should* apologize for his mistake (rekommendation).</p> <p>6. You *must* bring your ID to enter the club (obligatorisk handling).</p> <p>7. The dog *has to* be taken for a walk every morning (regelbunden aktivitet).</p> <p>8. She *must* study hard to pass the exam (nödvändighet).</p> <p>9. You *should* drink water regularly to stay hydrated (rekommendation).</p> <p>10. We *have to* attend the meeting at 9 AM (schema eller tidtabell).</p>
 

Exercise 2

<p>1. You *must* finish your homework before playing games (obligation). Clue: måsta göra något innan spel.</p> <p>2. She *should* eat more vegetables to stay healthy (advice). Clue: borde göra något för hälsa.</p> <p>3. They *had to* leave early because of the bad weather (necessity in the past). Clue: måsta göra något på grund av väder.</p> <p>4. We *must* wear our uniforms at school (requirement). Clue: måsta ha något på skolan.</p> <p>5. I *should* call my grandmother more often (suggestion). Clue: borde göra något ofta med familj.</p> <p>6. He *has to* take the dog for a walk every morning (daily obligation). Clue: måsta göra något varje morgon med husdjur.</p> <p>7. You *must* not touch the artwork in the museum (prohibition). Clue: inte måsta göra något i museum.</p> <p>8. We *should* recycle our waste to help the environment (recommendation). Clue: borde göra något för miljön.</p> <p>9. She *had to* study hard to pass the exam (past necessity). Clue: måsta göra något för att klara provet.</p> <p>10. They *must* book their tickets in advance (requirement for planning). Clue: måsta göra något för att resa.</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *must* finish her homework before going out (a necessity). Clue: måste</p> <p>2. You *should* apologize to her for being rude (a recommendation). Clue: borde</p> <p>3. They *have to* leave early to catch the train (an obligation). Clue: måste</p> <p>4. He *must* wear a helmet while riding a bike (a rule). Clue: måste</p> <p>5. We *should* visit grandma this weekend (a suggestion). Clue: borde</p> <p>6. You *must* turn off your phone during the movie (a requirement). Clue: måste</p> <p>7. She *has to* attend the meeting tomorrow morning (a necessity). Clue: måste</p> <p>8. I *should* go to the doctor if I'm feeling sick (a recommendation). Clue: borde</p> <p>9. They *must* submit the report by Friday (a deadline). Clue: måste</p> <p>10. We *have to* follow the rules at the swimming pool (an obligation). Clue: måste</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.