Pluskvamperfekt konjugering Övningar på portugisiska

Pluskvamperfekt, även känt som förfluten perfekt, är en viktig tidsform i portugisiskan som används för att beskriva en handling som hade ägt rum innan en annan handling i det förflutna. Genom att förstå och bemästra pluskvamperfekt kan du precisera tidssekvenser och ge mer detaljerade beskrivningar av händelser. I portugisiskan bildas denna tidsform genom att kombinera imperfekt av hjälpverbet "ter" eller "haver" med participformen av huvudverbet. Till exempel, för att säga "jag hade ätit" använder man "eu tinha comido". Att öva på pluskvamperfekt konjugering är avgörande för att förbättra din portugisiska språkkunskap och kunna uttrycka dig mer exakt i olika sammanhang. På denna sida hittar du en mängd övningar som hjälper dig att befästa dina kunskaper och bli säkrare i att använda pluskvamperfekt i både tal och skrift. Varje övning är utformad för att ge dig praktisk erfarenhet och för att belysa olika aspekter av denna tidsform. Börja med övningarna nedan och ta ett steg närmare flytande portugisiska!

Exercise 1 

<p>1. Maria *havia estudado* para a prova (studera).</p> <p>2. Eles *tinham viajado* para o Brasil antes da pandemia (resa).</p> <p>3. Nós *havíamos terminado* o projeto antes do prazo final (sluta).</p> <p>4. Eu *tinha lido* o livro antes de assistir ao filme (läsa).</p> <p>5. Ela *havia comprado* um carro novo antes de se mudar (köpa).</p> <p>6. Vocês *tinham visto* aquele filme no cinema (se).</p> <p>7. Tu *havias feito* o jantar quando eu cheguei (göra).</p> <p>8. Eles *tinham jogado* futebol no parque (spela).</p> <p>9. Nós *havíamos visitado* nossos avós no verão passado (besöka).</p> <p>10. Eu *tinha aprendido* a nadar antes das férias (lära sig).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Quando eu cheguei em casa, ele já *tinha saído* (verb for leaving).</p> <p>2. Nós *tínhamos terminado* o projeto antes do prazo (verb for completing).</p> <p>3. Ela me contou que já *tinha lido* o livro (verb for reading).</p> <p>4. Eles disseram que *tinham viajado* para o Brasil no ano passado (verb for traveling).</p> <p>5. Antes da festa, ele *tinha comprado* um presente (verb for buying).</p> <p>6. Nós *tínhamos visto* o filme antes de você (verb for seeing).</p> <p>7. Ela *tinha feito* o jantar quando chegamos (verb for making).</p> <p>8. Eu *tinha aprendido* a tocar piano quando era criança (verb for learning).</p> <p>9. Eles *tinham construído* uma nova casa antes da chuva (verb for building).</p> <p>10. Nós *tínhamos decidido* viajar juntos no verão (verb for deciding).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eles *tinham terminado* o trabalho antes do prazo. (avsluta)</p> <p>2. Eu *tinha visitado* o Brasil duas vezes antes de mudar para lá. (besöka)</p> <p>3. Nós *tínhamos lido* todos os livros da biblioteca. (läsa)</p> <p>4. Ela *tinha comido* o bolo antes de você chegar. (äta)</p> <p>5. Vocês *tinham viajado* para a Europa no ano passado. (resa)</p> <p>6. O professor *tinha explicado* a lição antes da prova. (förklara)</p> <p>7. Eles *tinham comprado* uma casa nova antes do casamento. (köpa)</p> <p>8. Eu *tinha aprendido* a nadar quando era criança. (lära sig)</p> <p>9. Nós *tínhamos visto* o filme antes de ler o livro. (se)</p> <p>10. Ela *tinha escrito* uma carta para sua amiga. (skriva)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.