Pluskvamperfekt Övningar på spanska språket

Pluskvamperfekt, eller dåtidens fullbordade tempus, är ett viktigt grammatiskt koncept i spanska språket som hjälper oss att uttrycka handlingar som inträffade före en annan händelse i det förflutna. Detta tempus används ofta för att ge bakgrundsinformation eller för att beskriva en sekvens av händelser i narrativ form. Till exempel: "När jag kom hem, hade hon redan lagat middag." Genom att lära sig pluskvamperfekt, kan du förbättra din förmåga att skapa mer komplexa och nyanserade meningar på spanska. I dessa övningar kommer vi att fokusera på att bilda och använda pluskvamperfekt korrekt. Vi börjar med grundläggande meningar och rör oss sedan vidare till mer avancerade strukturer. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att känna igen och korrekt använda pluskvamperfekt i olika sammanhang, från informella samtal till formella texter. Genom att praktisera dessa övningar regelbundet kommer du snart att märka en förbättring i din grammatiska säkerhet och flyt när du kommunicerar på spanska.

Exercise 1 

<p>1. Antes de que llegara la policía, el ladrón ya *había escapado* (verb för att fly).</p> <p>2. Cuando llegué a la fiesta, todos mis amigos ya *habían comido* (verb för att äta).</p> <p>3. María no podía creer que ellos *habían roto* su jarrón favorito (verb för att förstöra).</p> <p>4. Cuando desperté, el sol ya *había salido* (verb för att stiga upp).</p> <p>5. Antes de que empezara la película, ya *habíamos comprado* las palomitas de maíz (verb för att köpa).</p> <p>6. Ellos no sabían que el profesor ya *había cancelado* la clase (verb för att avbryta).</p> <p>7. Cuando llegamos a la estación, el tren ya *había partido* (verb för att lämna).</p> <p>8. El chef estaba enojado porque los ingredientes *habían llegado* tarde (verb för att anlända).</p> <p>9. Antes de la reunión, ya *había preparado* todos los documentos (verb för att förbereda).</p> <p>10. Cuando finalmente lo encontraron, ya *había muerto* (verb för att dö).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ella *había comido* antes de salir (verb for eating).</p> <p>2. Nosotros *habíamos terminado* el proyecto antes de la fecha límite (verb for finishing).</p> <p>3. Tú *habías estudiado* mucho para el examen (verb for studying).</p> <p>4. Ellos *habían visto* la película antes que yo (verb for seeing).</p> <p>5. Yo *había escrito* una carta a mi abuela (verb for writing).</p> <p>6. Vosotros *habíais trabajado* en ese proyecto juntos (verb for working).</p> <p>7. Ella *había leído* ese libro el año pasado (verb for reading).</p> <p>8. Nosotros *habíamos viajado* a España antes (verb for traveling).</p> <p>9. Tú *habías dormido* muy bien anoche (verb for sleeping).</p> <p>10. Ellos *habían hablado* con el profesor antes de la clase (verb for speaking).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Cuando llegué a la fiesta, todos ya *habían comido* (Verbet "att äta").</p> <p>2. Antes de mudarme a España, nunca *había vivido* en otro país (Verbet "att bo").</p> <p>3. Ella me dijo que ya *había terminado* el proyecto (Verbet "att avsluta").</p> <p>4. Cuando llegó el autobús, nosotros ya *habíamos salido* de la casa (Verbet "att lämna").</p> <p>5. El profesor nos preguntó si ya *habíamos leído* el libro (Verbet "att läsa").</p> <p>6. Antes de la clase, ellos ya *habían estudiado* el tema (Verbet "att studera").</p> <p>7. Cuando llamé a María, ella ya *había salido* del trabajo (Verbet "att lämna").</p> <p>8. Cuando se despertó, aún no *había amanecido* (Verbet "att gry").</p> <p>9. Ellos no sabían que nosotros ya *habíamos visto* la película (Verbet "att se").</p> <p>10. Antes de que llegara la tormenta, ya *habíamos cerrado* todas las ventanas (Verbet "att stänga").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.