Position av beskrivande adjektiv Övningar på spanska språket

Att behärska positionen av beskrivande adjektiv i spanska är avgörande för att uppnå flytande språkfärdigheter. I spanska placeras adjektiven vanligtvis efter substantivet de beskriver, vilket skiljer sig från svenska där adjektiven oftast står före substantivet. Denna skillnad kan verka enkel, men det finns flera undantag och nyanser att vara medveten om, vilket gör det till ett viktigt område att öva på. Genom att förstå dessa regler och undantag kan du skapa mer naturliga och korrekta meningar på spanska. På denna sida kommer du att hitta en mängd olika grammatikövningar som hjälper dig att bemästra positionen av beskrivande adjektiv i spanska. Övningarna är utformade för att täcka både grundläggande och avancerade aspekter av adjektivplacering, inklusive fall där adjektivet kan placeras före substantivet för att ändra betydelsen eller ge en specifik stilistisk effekt. Med regelbunden övning kommer du att märka en förbättring i din förmåga att uttrycka dig korrekt och nyanserat på spanska.

Exercise 1 

<p>1. La casa *blanca* está al final de la calle (Färgen på huset).</p> <p>2. El coche *rojo* es más rápido que el azul (Färgen på bilen).</p> <p>3. La película *interesante* ganó varios premios (Beskrivning av filmen).</p> <p>4. Compré una camisa *nueva* ayer (Beskrivning av skjortan).</p> <p>5. El perro *grande* corre más rápido que el pequeño (Storleken på hunden).</p> <p>6. La montaña *alta* es difícil de escalar (Höjden på berget).</p> <p>7. La ciudad *moderna* tiene muchos rascacielos (Beskrivning av staden).</p> <p>8. La flor *hermosa* crece en el jardín (Beskrivning av blomman).</p> <p>9. El libro *interesante* fue recomendado por mi amigo (Beskrivning av boken).</p> <p>10. La pizza *caliente* está lista para comer (Temperaturen på pizzan).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Tengo un *libro interesante* en mi mochila (adjektiv som beskriver ett substantiv).</p> <p>2. Compré una *chaqueta azul* para el invierno (färg på klädesplagg).</p> <p>3. María es una *chica simpática* y amable (beskrivning av en person).</p> <p>4. Prefiero el *vino tinto* en lugar del blanco (färg på dryck).</p> <p>5. En el jardín hay una *flor hermosa* que huele muy bien (beskrivning av en växt).</p> <p>6. Mis amigos tienen un *perro pequeño* que es muy juguetón (beskrivning av ett djur).</p> <p>7. Es un *problema difícil* de resolver (beskrivning av en situation).</p> <p>8. Me gusta la *ropa cómoda* para estar en casa (beskrivning av kläder).</p> <p>9. Juan es un *estudiante aplicado* que siempre estudia mucho (beskrivning av en elev).</p> <p>10. La *casa grande* tiene un jardín hermoso (storlek på ett hus).</p>
 

Exercise 3

<p>1. La casa *grande* está en la esquina (stor).</p> <p>2. Tengo un perro *pequeño* en casa (liten).</p> <p>3. María lleva un vestido *rojo* a la fiesta (röd).</p> <p>4. Compré una camisa *nueva* ayer (ny).</p> <p>5. El coche *viejo* de mi abuelo todavía funciona (gammal).</p> <p>6. Me gusta el café *fuerte* por la mañana (stark).</p> <p>7. Juan tiene una bicicleta *rápida* (snabb).</p> <p>8. La niña tiene el cabello *largo* y rubio (lång).</p> <p>9. Mi hermano compró una computadora *moderna* (modern).</p> <p>10. La montaña *alta* es difícil de escalar (hög).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.