Possessiva pronomen Övningar på spanska språket

Possessiva pronomen är en viktig del av spanska språket och används för att uttrycka ägande eller tillhörighet. De hjälper oss att precisera vem något tillhör och gör våra meningar mer precisa och tydliga. I spanskan finns det olika former av possessiva pronomen beroende på om substantivet de syftar på är singular eller plural, och om det är maskulint eller feminint. Att behärska dessa former är avgörande för att kunna kommunicera effektivt och korrekt på spanska. I våra övningar kommer du att få möjlighet att öva på användningen av possessiva pronomen i olika kontexter och meningar. Du kommer att möta exempel på både grundläggande och mer avancerade nivåer, vilket hjälper dig att gradvis bygga upp din förståelse och färdighet. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att bli mer bekväm med att använda possessiva pronomen i ditt dagliga spanska tal och skrift. Låt oss sätta igång och fördjupa vår kunskap om detta viktiga grammatiska område!

Exercise 1 

<p>1. Ella siempre lleva *su* paraguas cuando llueve (ägandeskap av något som tillhör henne).</p> <p>2. ¿Dónde está *tu* libro de matemáticas? (ägandeskap av något som tillhör dig).</p> <p>3. Nosotros visitamos *nuestra* abuela todos los domingos (ägandeskap av något som tillhör oss).</p> <p>4. Los niños han olvidado *sus* mochilas en la escuela (ägandeskap av något som tillhör dem).</p> <p>5. ¿Has visto *mi* teléfono? No lo encuentro (ägandeskap av något som tillhör mig).</p> <p>6. Ellos decoraron *su* casa para la fiesta (ägandeskap av något som tillhör dem).</p> <p>7. María está buscando *sus* llaves por toda la casa (ägandeskap av något som tillhör henne).</p> <p>8. ¿Dónde está *nuestro* coche? (ägandeskap av något som tillhör oss).</p> <p>9. Él siempre presta *su* bolígrafo a los compañeros (ägandeskap av något som tillhör honom).</p> <p>10. ¿Puedo usar *tu* computadora? La mía no funciona (ägandeskap av något som tillhör dig).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Este es *mi* libro (ägandeform för jag).</p> <p>2. ¿Dónde están *tus* llaves? (ägandeform för du).</p> <p>3. *Su* coche es rojo (ägandeform för han/hon/den/det).</p> <p>4. Vamos a *nuestro* restaurante favorito (ägandeform för vi).</p> <p>5. Ellos siempre traen *sus* mochilas (ägandeform för de).</p> <p>6. *Vuestros* amigos son muy simpáticos (ägandeform för ni, plural).</p> <p>7. ¿Es esto *mi* asiento? (ägandeform för jag).</p> <p>8. Necesito encontrar *tu* teléfono (ägandeform för du).</p> <p>9. *Su* casa es muy grande (ägandeform för han/hon/den/det).</p> <p>10. Vamos a visitar *nuestra* abuela (ägandeform för vi).</p>
 

Exercise 3

<p>1. El coche es de María, así que es *su* coche. (hennes)</p> <p>2. Nosotros vamos a visitar *nuestra* abuela este fin de semana. (vår)</p> <p>3. ¿Esos libros son de ustedes? Sí, son *nuestros*. (våra)</p> <p>4. Ella siempre pierde *sus* llaves. (sina)</p> <p>5. ¿Dónde está *mi* mochila? (min)</p> <p>6. Juan y Marta viven en *su* casa desde hace cinco años. (deras)</p> <p>7. *Nuestros* amigos vendrán a cenar esta noche. (våra)</p> <p>8. ¿Es *tu* bicicleta la que está afuera? (din)</p> <p>9. El perro de Ana y Carlos es muy grande, es *su* perro. (deras)</p> <p>10. *Mis* padres vienen de visita mañana. (mina)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.