Possessiva pronomen Övningar på tyska språket

Possessiva pronomen är en viktig del av tyska språket och används för att visa ägande eller tillhörighet. De hjälper oss att uttrycka vem som äger något eller vem något tillhör. Precis som i svenskan har tyska possessiva pronomen olika former beroende på vem som äger och vilken genus substantivet har. I tyska finns det också olika böjningsformer beroende på kasus, vilket kan vara en utmaning men också en nyckel till att behärska språket på en högre nivå. Att förstå och korrekt använda possessiva pronomen på tyska kan förbättra din förmåga att kommunicera klart och tydligt. På den här sidan kommer du att hitta en mängd olika övningar som hjälper dig att öva på och befästa din kunskap om tyska possessiva pronomen. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att få en bättre förståelse för hur dessa pronomen fungerar i olika grammatiska sammanhang och lära dig hur du kan använda dem korrekt i både tal och skrift.

Exercise 1 

<p>1. *Meine* Mutter kocht heute Abend Spaghetti. (Possessivpronomen för "Jag" i femininum singular) </p> <p>2. Kannst du *dein* Buch mitbringen? (Possessivpronomen för "Du" i neutrum singular)</p> <p>3. *Sein* Hund ist sehr verspielt. (Possessivpronomen för "Er" i maskulinum singular)</p> <p>4. Wir haben *unsere* Hausaufgaben schon gemacht. (Possessivpronomen för "Vi" i plural)</p> <p>5. *Euer* Auto steht vor der Tür. (Possessivpronomen för "Ni" i plural)</p> <p>6. *Ihr* Haus ist sehr groß. (Possessivpronomen för "Hon" i neutrum singular)</p> <p>7. *Seine* Schwester studiert in Berlin. (Possessivpronomen för "Han" i femininum singular)</p> <p>8. *Unsere* Katze schläft den ganzen Tag. (Possessivpronomen för "Vi" i femininum singular)</p> <p>9. *Ihr* Lehrer ist sehr nett. (Possessivpronomen för "Deras" i maskulinum singular)</p> <p>10. Kann ich *meinen* Stift zurückhaben? (Possessivpronomen för "Jag" i maskulinum singular)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Das ist *mein* Buch (pronomen för "min").</p> <p>2. Wo ist *deine* Katze? (pronomen för "din", femininum).</p> <p>3. *Sein* Auto ist rot (pronomen för "hans").</p> <p>4. Wir besuchen *unsere* Großeltern (pronomen för "vår").</p> <p>5. Hast du *euer* Haus gefunden? (pronomen för "ert", maskulinum).</p> <p>6. *Ihre* Tasche liegt hier (pronomen för "hennes").</p> <p>7. *Unser* Hund liebt es zu spielen (pronomen för "vår").</p> <p>8. Das ist *ihr* Lehrer (pronomen för "deras", maskulinum).</p> <p>9. Er hat *seinen* Schlüssel verloren (pronomen för "hans", maskulinum).</p> <p>10. *Meine* Schwester ist älter als ich (pronomen för "min", femininum).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Das ist *mein* Buch. (Det tillhör mig.)</p> <p>2. Wo ist *dein* Auto? (Det tillhör dig.)</p> <p>3. *Sein* Hund ist sehr freundlich. (Det tillhör honom.)</p> <p>4. *Ihr* Haus ist sehr groß. (Det tillhör henne.)</p> <p>5. Wir haben *unsere* Freunde eingeladen. (Det tillhör oss.)</p> <p>6. Ist das *euer* Fahrrad? (Det tillhör er/ni.)</p> <p>7. *Ihr* Garten ist wunderschön. (Det tillhör dem/dem/er.)</p> <p>8. Der Lehrer hat *seine* Schüler gelobt. (Det tillhör honom.)</p> <p>9. Hast du *deine* Hausaufgaben gemacht? (Det tillhör dig.)</p> <p>10. *Unsere* Katze schläft den ganzen Tag. (Det tillhör oss.)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.