Preposition ”in” med tiduttryck Övningar på tyska språket

Prepositionen "in" är en av de mest mångsidiga prepositionerna i det tyska språket, särskilt när det gäller tidsuttryck. Att behärska användningen av "in" kan hjälpa dig att uttrycka när något händer, hur lång tid något tar eller när något kommer att ske. Denna preposition används ofta i kombination med tidsangivelser för att ge en klar och precis bild av tidsramar och händelser. Exempelvis kan "in einer Stunde" översättas till "om en timme" på svenska, vilket anger en tidpunkt i framtiden. För att få en djupare förståelse och säkerhet i användningen av "in" med tidsuttryck, är det viktigt att öva regelbundet. På denna sida har vi samlat en rad övningar som hjälper dig att förbättra din färdighet och förståelse. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att kunna använda prepositionen "in" korrekt i olika tidsrelaterade sammanhang och därmed förbättra din övergripande tyska språkkunskap.

Exercise 1 

<p>1. Wir fahren *im* Sommer nach Italien (årstid).</p> <p>2. Sie besucht ihre Großeltern *im* Winter (årstid).</p> <p>3. Ich habe Geburtstag *im* März (månad).</p> <p>4. Er geht *in* zwei Stunden ins Fitnessstudio (tidpunkt i framtiden).</p> <p>5. Die Schule beginnt *im* September (månad).</p> <p>6. Der Kurs endet *im* Dezember (månad).</p> <p>7. Wir treffen uns *in* einer Woche (tidpunkt i framtiden).</p> <p>8. Das Konzert ist *in* drei Tagen (tidpunkt i framtiden).</p> <p>9. Der Film startet *in* fünf Minuten (tidpunkt i framtiden).</p> <p>10. Sie kommt *in* einer Stunde zurück (tidpunkt i framtiden).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Wir fahren *im* Sommer in den Urlaub (årstid).</p> <p>2. Das Konzert beginnt *in* einer Stunde (tid på dagen).</p> <p>3. Ich habe *im* Juni Geburtstag (månad).</p> <p>4. Sie kommt *in* zehn Minuten (tidsrymd).</p> <p>5. Der Kurs endet *im* Dezember (månad).</p> <p>6. Er hat das Buch *in* einer Woche gelesen (tidsrymd).</p> <p>7. Wir treffen uns *im* Herbst (årstid).</p> <p>8. Der Film läuft *in* zwei Stunden (tid på dagen).</p> <p>9. Das Projekt wird *in* drei Tagen abgeschlossen (tidsrymd).</p> <p>10. Das Fest findet *im* April statt (månad).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Wir werden *in* drei Wochen in den Urlaub fahren. (tidpunkt)</p> <p>2. Er hat den Brief *in* einer Stunde geschrieben. (tidpunkt)</p> <p>3. Das Konzert beginnt *in* zwei Stunden. (tidpunkt)</p> <p>4. Der Film startet *in* fünfzehn Minuten. (tidpunkt)</p> <p>5. Ich habe das Buch *in* einer Woche gelesen. (tidpunkt)</p> <p>6. Sie kommt *in* zehn Minuten zurück. (tidpunkt)</p> <p>7. Die Sitzung endet *in* einer halben Stunde. (tidpunkt)</p> <p>8. Wir sehen uns *in* drei Tagen wieder. (tidpunkt)</p> <p>9. Das Paket wird *in* einer Woche geliefert. (tidpunkt)</p> <p>10. Der Zug fährt *in* fünf Minuten ab. (tidpunkt)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.