Prepositionella fraser med a Övningar på portugisiska

Prepositionella fraser med "a" i portugisiska kan vara en utmaning att bemästra för svensktalande, eftersom användningen av prepositioner ofta skiljer sig mellan språken. I portugisiska används "a" inte bara för att indikera riktning eller plats, utan också för att uttrycka tid, sätt och till och med känslomässiga tillstånd. För att kunna förstå och använda dessa fraser korrekt krävs det en djupare förståelse av språkets struktur och nyanser. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera och fördjupa dina kunskaper i prepositionella fraser med "a". Genom att arbeta med olika typer av meningar och kontext kommer du att utveckla en känsla för hur "a" används i olika sammanhang. Övningarna är utformade för att vara både utmanande och pedagogiska, och de kommer att hjälpa dig att förbättra din grammatik och öka ditt självförtroende i att använda portugisiska prepositioner korrekt.

Exercise 1 

<p>1. Eu vou *a* escola todos os dias (preposition för riktning).</p> <p>2. Ele chegou *a* casa tarde ontem (preposition för destination).</p> <p>3. Nós vamos *a* praia no fim de semana (preposition för plats).</p> <p>4. Ela sempre vai *a* academia de manhã (preposition för plats).</p> <p>5. Eles viajaram *a* Portugal no verão passado (preposition för plats).</p> <p>6. Eu gosto de ir *a* biblioteca para estudar (preposition för plats).</p> <p>7. Vamos *a* festa da Maria hoje à noite (preposition för event).</p> <p>8. Ele chegou *a* conclusão rapidamente (preposition för resultat).</p> <p>9. Eles foram *a* reunião no escritório (preposition för möte).</p> <p>10. Eu preciso ir *a* farmácia comprar remédio (preposition för plats).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele está *a* espera do ônibus (preposition efter "está").</p> <p>2. Vou *a* casa dela hoje à noite (preposition efter "Vou").</p> <p>3. Estamos *a* discutir o projeto (preposition efter "Estamos").</p> <p>4. Eles foram *a* praia no fim de semana (preposition efter "foram").</p> <p>5. Ela é sempre *a* primeira a chegar (preposition efter "é sempre").</p> <p>6. Ele está *a* aprender português (preposition efter "está").</p> <p>7. Vamos *a* Lisboa de férias (preposition efter "Vamos").</p> <p>8. Ela chegou *a* tempo para a reunião (preposition efter "chegou").</p> <p>9. Ele está *a* escrever uma carta (preposition efter "está").</p> <p>10. Eles estão *a* preparar o jantar (preposition efter "estão").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele vai *a* escola todos os dias (preposition som betyder "till").</p> <p>2. A festa vai ser *a* noite (preposition som betyder "på" eller "vid").</p> <p>3. Estou indo *a* casa dela agora (preposition som betyder "till").</p> <p>4. Vamos *a* praia no fim de semana (preposition som betyder "till").</p> <p>5. Vou comprar um presente *a* minha mãe (preposition som betyder "till").</p> <p>6. O avião chega *a* meia-noite (preposition som betyder "vid").</p> <p>7. O gato está *a* janela observando os pássaros (preposition som betyder "vid").</p> <p>8. Eles viajaram *a* Portugal nas férias (preposition som betyder "till").</p> <p>9. Estamos indo *a* uma reunião importante (preposition som betyder "till").</p> <p>10. Ela vai *a* academia todas as manhãs (preposition som betyder "till").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.