Prepositioner för plats Övningar på portugisiska

Prepositioner för plats är en grundläggande del av portugisisk grammatik som hjälper oss att beskriva var saker och ting befinner sig i förhållande till varandra. I det portugisiska språket används prepositioner som "em", "sobre", "debaixo", "perto" och många fler för att ange plats och position. Genom att förstå och använda dessa prepositioner korrekt kan vi skapa tydligare och mer precisa beskrivningar i vårt dagliga tal och skrift. Att bemästra prepositioner för plats är avgörande för att kunna uttrycka sig korrekt och förstå kontexten i olika sammanhang. Oavsett om du beskriver var något befinner sig i ett rum, ger vägbeskrivningar eller pratar om geografiska platser, är kunskap om dessa prepositioner viktig. Våra övningar är utformade för att hjälpa dig att öva och förbättra din förståelse och användning av platsrelaterade prepositioner i portugisiska. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att bli mer självsäker och flytande i att använda prepositioner i ditt portugisiska språkbruk.

Exercise 1 

<p>1. O livro está *sobre* a mesa (preposition som betyder "på").</p> <p>2. O gato está *dentro* da caixa (preposition som betyder "i").</p> <p>3. As chaves estão *em cima de* o armário (preposition som betyder "på toppen av").</p> <p>4. A escola fica *perto de* minha casa (preposition som betyder "nära").</p> <p>5. O quadro está *atrás* da porta (preposition som betyder "bakom").</p> <p>6. O cachorro está *ao lado de* a árvore (preposition som betyder "bredvid").</p> <p>7. A loja fica *em frente de* o banco (preposition som betyder "framför").</p> <p>8. O carro está estacionado *entre* dois prédios (preposition som betyder "mellan").</p> <p>9. O jardim está *ao redor de* a casa (preposition som betyder "omkring").</p> <p>10. O cinema está *longe de* minha casa (preposition som betyder "långt från").</p>
 

Exercise 2

<p>1. O gato está *em* cima do telhado (placering av något på en yta).</p> <p>2. Nós vamos *para* a praia no fim de semana (riktning mot en plats).</p> <p>3. O livro está *sobre* a mesa (placering av något på en yta).</p> <p>4. Ela mora *em* um apartamento pequeno (boende i en byggnad).</p> <p>5. As crianças estão brincando *no* parque (plats för aktivitet).</p> <p>6. O restaurante fica *ao lado de* banco (närhet till en plats).</p> <p>7. O cachorro está escondido *debaixo da* cama (placering under något).</p> <p>8. A escola está *perto de* minha casa (närhet till en plats).</p> <p>9. O museu está *entre* o teatro e a galeria (placering mellan två saker).</p> <p>10. Eles viajaram *para* o Brasil nas férias (riktning mot ett land).</p>
 

Exercise 3

<p>1. O gato está *em* cima da mesa (preposition för plats).</p> <p>2. A livraria fica *ao lado de* minha casa (preposition för plats).</p> <p>3. O parque está *perto de* escola (preposition för plats).</p> <p>4. Eles moram *em frente de* igreja (preposition för plats).</p> <p>5. O restaurante é *entre* o banco e a padaria (preposition för plats).</p> <p>6. O cachorro está *dentro do* carro (preposition för plats).</p> <p>7. O museu fica *à direita de* hospital (preposition för plats).</p> <p>8. A farmácia está *no final da* rua (preposition för plats).</p> <p>9. O cinema está *atrás do* shopping (preposition för plats).</p> <p>10. Eles caminham *ao redor de* parque (preposition för plats).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.