Prepositioner i idiomatiska uttryck Övningar på spanska språket

Prepositioner i idiomatiska uttryck kan vara en utmaning för många som lär sig spanska, eftersom dessa uttryck ofta inte följer de vanliga grammatiska reglerna. Genom att förstå hur prepositioner används i idiomatiska uttryck kan du förbättra din språkkänsla och kommunikation på spanska. I denna sektion fokuserar vi på att ge dig praktiska övningar som hjälper dig att bemästra dessa viktiga språkelement. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att lära dig hur prepositioner fungerar i olika kontexter och hur de bidrar till meningsfulla och korrekta uttryck. Övningarna är utformade för att vara både utmanande och roliga, med målet att stärka din förståelse och användning av idiomatiska uttryck på spanska. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad, kommer dessa övningar att vara till stor hjälp i din språkutveckling.

Exercise 1 

<p>1. Estoy *a punto de* salir de casa (uttryck som betyder "nära att").</p> <p>2. Ella siempre llega *a tiempo* a sus citas (uttryck som betyder "precis i rätt tid").</p> <p>3. No estoy *de acuerdo* con esa decisión (uttryck som betyder "att ha samma åsikt").</p> <p>4. El libro está *sobre* la mesa (preposition som anger plats). </p> <p>5. Nos vemos *en* la estación a las cinco (preposition som anger mötesplats). </p> <p>6. Él está *en contra de* esa idea (uttryck som betyder "att vara emot något"). </p> <p>7. Ella se especializa *en* derecho internacional (preposition som anger specialisering). </p> <p>8. Viajamos *a* España el verano pasado (preposition som anger destination). </p> <p>9. La casa está *al lado de* la iglesia (uttryck som betyder "nära något"). </p> <p>10. Prefiero ir *a pie* en lugar de tomar el autobús (uttryck som betyder "gående"). </p>
 

Exercise 2

<p>1. Estoy *en* casa de mi abuela (preposition som anger plats).</p> <p>2. Voy *a* la escuela todos los días (preposition som anger riktning).</p> <p>3. El libro está *sobre* la mesa (preposition som anger position).</p> <p>4. Me gusta caminar *por* el parque (preposition som anger rörelse genom en plats).</p> <p>5. Ella vive *con* sus padres (preposition som anger sällskap).</p> <p>6. Salimos *sin* paraguas y empezó a llover (preposition som anger avsaknad).</p> <p>7. Necesito hablar *con* mi jefe sobre el proyecto (preposition som anger sällskap).</p> <p>8. Juan está *en* el trabajo hasta las seis (preposition som anger plats).</p> <p>9. Los niños juegan *en* el jardín (preposition som anger plats).</p> <p>10. Este regalo es *para* ti (preposition som anger mottagare).</p>
 

Exercise 3

<p>1. María está *a punto de* salir (just about to). Ledtråd: handlar om att vara på väg att göra något.</p> <p>2. Juan se fue *sin decir* adiós (without saying). Ledtråd: handlar om att lämna utan att säga något.</p> <p>3. Estoy *de acuerdo con* tu opinión (in agreement with). Ledtråd: handlar om att hålla med någon.</p> <p>4. Pedro trabaja *para* una gran empresa (for). Ledtråd: handlar om vem någon arbetar för.</p> <p>5. Nos vemos *en* la plaza a las cinco (at). Ledtråd: handlar om var ni ska träffas.</p> <p>6. Ella está *enamorada de* su mejor amigo (in love with). Ledtråd: handlar om känslor för någon.</p> <p>7. Vamos *a casa de* mis padres mañana (to the house of). Ledtråd: handlar om att besöka någon.</p> <p>8. Estoy *harto de* tus mentiras (fed up with). Ledtråd: handlar om att vara trött på något.</p> <p>9. El libro está *sobre* la mesa (on). Ledtråd: handlar om var något är placerat.</p> <p>10. Siempre pienso *en* ti (about). Ledtråd: handlar om att tänka på någon.</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.