Prepositioner med ackusativ kasus Övningar på tyska språket

Prepositioner med ackusativ kasus är en viktig del av den tyska grammatiken och används för att beskriva riktning eller rörelse mot ett mål. Dessa prepositioner hjälper till att ge tydlighet och precision i meningar genom att visa var något är på väg eller var något händer. Typiska prepositioner med ackusativ kasus inkluderar "durch" (genom), "für" (för), "gegen" (mot), "ohne" (utan) och "um" (omkring). Att förstå och korrekt använda dessa prepositioner är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på tyska. När man lär sig tyska är det viktigt att öva på att använda prepositioner med ackusativ kasus i olika sammanhang. Genom att göra detta kan man förbättra sin grammatiska noggrannhet och flyt. På denna sida hittar du en rad övningar som hjälper dig att stärka din förståelse och användning av dessa prepositioner. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad, kommer dessa övningar att ge dig värdefull träning och förbereda dig för att använda tyska i vardagliga situationer.

Exercise 1 

<p>1. Ich gehe *durch* den Park (genom).</p> <p>2. Wir fahren *um* die Stadt (runt).</p> <p>3. Er läuft *entlang* den Fluss (längs).</p> <p>4. Sie stellt das Buch *auf* den Tisch (på, med rörelse).</p> <p>5. Die Katze springt *über* den Zaun (över).</p> <p>6. Der Hund rennt *gegen* die Wand (mot).</p> <p>7. Wir reisen *für* eine Woche nach Berlin (för).</p> <p>8. Sie legt das Kleid *in* den Schrank (in, med rörelse).</p> <p>9. Ich komme *ohne* meinen Freund zur Party (utan).</p> <p>10. Er stellt den Stuhl *neben* den Tisch (bredvid, med rörelse).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich gehe *durch* den Park (preposition indicating movement through a place).</p> <p>2. Wir laufen *um* den See (preposition indicating movement around something).</p> <p>3. Sie stellt das Buch *auf* den Tisch (preposition indicating placement on a surface).</p> <p>4. Er fährt *gegen* die Wand (preposition indicating movement towards and collision).</p> <p>5. Die Katze springt *über* den Zaun (preposition indicating movement over an obstacle).</p> <p>6. Der Hund läuft *entlang* die Straße (preposition indicating movement along a path).</p> <p>7. Wir gehen *bis* den Bahnhof (preposition indicating movement up to a certain point).</p> <p>8. Sie laufen *durch* den Wald (preposition indicating movement through a forest).</p> <p>9. Er fährt *um* das Haus (preposition indicating movement around a house).</p> <p>10. Das Kind rennt *über* die Brücke (preposition indicating movement over a bridge).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Er geht *durch* den Park. (preposition som betyder "genom").</p> <p>2. Sie fährt *um* die Stadt herum. (preposition som betyder "runt").</p> <p>3. Das Geschenk ist *für* dich. (preposition som betyder "för").</p> <p>4. Wir laufen *gegen* den Wind. (preposition som betyder "mot").</p> <p>5. Sie kämpft *ohne* Angst. (preposition som betyder "utan").</p> <p>6. Er kommt *bis* nächsten Montag. (preposition som betyder "tills").</p> <p>7. Die Katze springt *über* den Zaun. (preposition som betyder "över").</p> <p>8. Sie stellt den Stuhl *an* die Wand. (preposition som betyder "vid").</p> <p>9. Der Hund läuft *durch* das Haus. (preposition som betyder "genom").</p> <p>10. Das Auto fährt *um* die Ecke. (preposition som betyder "runt").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.