Prepositioner med verb Övningar på franska språket

Att behärska prepositioner med verb är en viktig del av att lära sig franska. Prepositioner kan helt förändra meningen av ett verb och att använda dem korrekt är avgörande för att kommunicera effektivt. I det franska språket finns det många verb som kräver specifika prepositioner för att bilda korrekta uttryck. Genom att öva på dessa strukturer kan du förbättra din grammatik och få en djupare förståelse för franskan. För att underlätta din inlärning har vi samlat en rad olika övningar som fokuserar på användningen av prepositioner tillsammans med verb. Här hittar du allt från grundläggande exempel till mer avancerade meningar, vilket hjälper dig att gradvis bygga upp din kompetens. Varje övning är utformad för att ge dig praktisk erfarenhet och säkerställa att du blir bekväm med dessa viktiga grammatiska strukturer. Så låt oss börja och ta dina franskakunskaper till nästa nivå!

Exercise 1 

<p>1. Il commence *à* apprendre le piano (preposition efter "commencer").</p> <p>2. Elle rêve *de* voyager autour du monde (preposition efter "rêver").</p> <p>3. Nous avons décidé *de* partir en vacances cet été (preposition efter "décider").</p> <p>4. Ils hésitent *à* prendre une décision importante (preposition efter "hésiter").</p> <p>5. Tu t'intéresses *à* la photographie (preposition efter "s'intéresser").</p> <p>6. Je me souviens *de* notre voyage à Paris (preposition efter "se souvenir").</p> <p>7. Elle s'occupe *de* ses enfants pendant la journée (preposition efter "s'occuper").</p> <p>8. Ils ont besoin *de* plus d'informations (preposition efter "avoir besoin").</p> <p>9. Vous pouvez compter *sur* moi pour vous aider (preposition efter "compter").</p> <p>10. Il pense *à* son avenir (preposition efter "penser").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il pense souvent *à* son avenir (preposition used with "penser"). Ledtråd: Vad han ofta tänker på.</p> <p>2. Elle s'intéresse beaucoup *à* la musique classique (preposition used with "s'intéresser"). Ledtråd: Vad hon är intresserad av.</p> <p>3. Nous avons décidé *de* partir en vacances (preposition used with "décider"). Ledtråd: Beslutet att göra något.</p> <p>4. Ils hésitent *à* accepter l'offre (preposition used with "hésiter"). Ledtråd: Tveka att göra något.</p> <p>5. Tu rêves *de* devenir écrivain (preposition used with "rêver"). Ledtråd: Drömmen att bli något.</p> <p>6. Elle s'occupe *de* ses enfants tous les jours (preposition used with "s'occuper"). Ledtråd: Vårda någon.</p> <p>7. Nous comptons *sur* toi pour ce projet (preposition used with "compter"). Ledtråd: Lita på någon.</p> <p>8. Il commence *à* pleuvoir (preposition used with "commencer"). Ledtråd: Börja göra något.</p> <p>9. Ils ont réussi *à* finir le travail à temps (preposition used with "réussir"). Ledtråd: Lyckas med något.</p> <p>10. Je m'habitue *à* vivre en ville (preposition used with "s'habituer"). Ledtråd: Vänja sig vid något.</p>
 

Exercise 3

<p>1. Elle pense souvent *à* ses amis (preposition used with "penser"). Ledtråd: att tänka.</p> <p>2. Nous allons *chez* le médecin demain (preposition for indicating a place). Ledtråd: hus.</p> <p>3. Ils parlent *de* leurs vacances (preposition used after "parler" when indicating topic). Ledtråd: ämne.</p> <p>4. Je rêve *de* voyager en Afrique (preposition used with "rêver"). Ledtråd: dröm.</p> <p>5. Tu t'intéresses *à* la musique classique (preposition used with "s'intéresser"). Ledtråd: intresse.</p> <p>6. Nous assistons *à* un concert ce soir (preposition used with "assister"). Ledtråd: delta.</p> <p>7. Il hésite *à* prendre une décision (preposition used with "hésiter"). Ledtråd: tveka.</p> <p>8. Vous parlez *à* votre professeur (preposition used with "parler" when indicating person). Ledtråd: person.</p> <p>9. Ils ont décidé *de* partir en vacances (preposition used with "décider"). Ledtråd: bestämma.</p> <p>10. Je m'habitue *à* vivre en France (preposition used with "s'habituer"). Ledtråd: vänja sig.</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.