Prepositionsfraser med ”för” Övningar på tyska språket

Prepositionsfraser med "för" är en viktig del av det tyska språket och kan ibland vara en utmaning att bemästra. Dessa fraser används för att uttrycka relationer mellan olika delar av en mening och kan förändra betydelsen av det som sägs. Genom att förstå och kunna använda dessa fraser korrekt, kan du förbättra din kommunikationsförmåga och göra dina tyska meningar mer naturliga och flytande. På denna sida hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att öva och fördjupa din förståelse för hur "för" används i tyska prepositionsfraser. Genom att arbeta med dessa övningar, kommer du att utveckla en bättre känsla för kontexten där "för" används och hur det påverkar meningsstrukturen. Övningarna är utformade för att täcka olika svårighetsnivåer, från grundläggande till mer avancerade, så att du kan bygga upp din kunskap steg för steg. Oavsett om du är nybörjare eller mer erfaren, kommer dessa övningar att hjälpa dig att behärska användningen av "för" och därmed förbättra ditt tyska språkbruk avsevärt.

Exercise 1 

<p>1. Jag köpte en present *för* min väns födelsedag (preposition för anledning).</p> <p>2. Vi tränar varje dag *för* att bli bättre på fotboll (preposition för syfte).</p> <p>3. Hon sparar pengar *för* att kunna resa till Europa (preposition för syfte).</p> <p>4. Boken är *för* svår för en nybörjare att förstå (preposition för att beskriva svårighetsgrad).</p> <p>5. Han fick en belöning *för* sitt hårda arbete (preposition för anledning).</p> <p>6. De väntade *för* bussen i en timme (preposition för tid).</p> <p>7. Hon tackade mig *för* hjälpen med läxorna (preposition för anledning).</p> <p>8. Vi måste skynda oss *för* att inte missa tåget (preposition för syfte).</p> <p>9. Han är känd *för* sina fantastiska målningar (preposition för att beskriva något känt).</p> <p>10. Jag gick till affären *för* att köpa mjölk (preposition för syfte).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich habe ein Geschenk *für* dich gekauft (preposition for someone).</p> <p>2. Sie hat sich *für* ein rotes Kleid entschieden (preposition indicating a choice).</p> <p>3. Das ist das Beste *für* mich (preposition indicating advantage).</p> <p>4. Wir sparen Geld *für* unseren Urlaub (preposition indicating purpose).</p> <p>5. Ich bin dankbar *für* deine Hilfe (preposition indicating gratitude).</p> <p>6. Sie kämpft *für* ihre Rechte (preposition indicating cause).</p> <p>7. Er hat keine Zeit *für* ein Treffen (preposition indicating lack).</p> <p>8. Ich habe ein Geschenk *für* meinen Freund (preposition indicating recipient).</p> <p>9. Diese Blume ist *für* dich (preposition indicating dedication).</p> <p>10. Sie hat sich *für* den Kurs angemeldet (preposition indicating registration).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Hon är ansvarig *för* marknadsföringen (preposition för ansvar).</p> <p>2. Vi ska köpa en present *för* hennes födelsedag (preposition för anledning).</p> <p>3. Han är känd *för* sina målningar (preposition för berömmelse).</p> <p>4. Hon är passionerad *för* djurens rättigheter (preposition för passion).</p> <p>5. Vi är sena *för* mötet (preposition för tid).</p> <p>6. De är tacksamma *för* hjälpen (preposition för uppskattning).</p> <p>7. Han är ansvarig *för* projektet (preposition för ansvar).</p> <p>8. Hon väntar *för* bussen (preposition för väntan).</p> <p>9. Han är intresserad *för* konst (preposition för intresse).</p> <p>10. Hon är redo *för* utmaningen (preposition för beredskap).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.