Presens konjunktiv Övningar på franska språket

Presens konjunktiv är en viktig del av det franska språket och används för att uttrycka önskan, tvivel, osäkerhet, känslor och förhoppningar. Denna verbform skiljer sig från indikativens mera faktabaserade användning, och är ofta nödvändig i satser som börjar med que, när det finns ett uttryck för subjektivitet eller känslor i huvudsatsen. Att bemästra presens konjunktiv är avgörande för att kunna kommunicera nyanserat och korrekt på franska, särskilt i skriftlig kommunikation och formella sammanhang. I våra övningar kommer du att få möjlighet att öva på hur och när man använder presens konjunktiv i olika sammanhang. Genom interaktiva exempel, meningar och kontextuella övningar hjälper vi dig att stärka din förståelse och användning av denna grammatiska form. Oavsett om du är nybörjare eller redan har viss kunskap i franska, kommer dessa övningar att hjälpa dig att förbättra din färdighet och öka ditt självförtroende när du använder språket.

Exercise 1 

<p>1. Il faut que tu *finisses* tes devoirs avant de sortir (verbet för att avsluta).</p> <p>2. Je souhaite que vous *soyez* heureux dans votre nouvelle maison (verbet för att vara).</p> <p>3. Il est important qu'il *aille* chez le médecin (verbet för att gå).</p> <p>4. Nous voulons qu'elle *fasse* de son mieux à l'examen (verbet för att göra).</p> <p>5. Il est nécessaire que tu *saches* la vérité (verbet för att veta).</p> <p>6. Elle préfère que tu *parles* plus lentement (verbet för att tala).</p> <p>7. Il est possible que nous *prenions* le train demain (verbet för att ta).</p> <p>8. Il est essentiel que vous *puissiez* comprendre ce texte (verbet för att kunna).</p> <p>9. Nous craignons qu'il *pluie* demain (verbet för att regna).</p> <p>10. Je doute qu'elle *vienne* à la fête ce soir (verbet för att komma).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il faut que tu *fasses* tes devoirs (verb för att göra något).</p> <p>2. Bien que nous *soyons* fatigués, nous devons continuer (verb för att vara).</p> <p>3. Il est important que vous *sachiez* la vérité (verb för att veta).</p> <p>4. Je veux qu'elle *aille* à la réunion (verb för att gå).</p> <p>5. Pourvu qu'il *puisse* venir à la fête, tout ira bien (verb för att kunna).</p> <p>6. Il est nécessaire que je *prenne* le médicament (verb för att ta).</p> <p>7. Il est possible que nous *ayons* de la chance (verb för att ha).</p> <p>8. J'insiste pour qu'ils *viennent* demain (verb för att komma).</p> <p>9. Il est temps que tu *finisses* ton projet (verb för att avsluta).</p> <p>10. Elle a peur que je *perde* son numéro de téléphone (verb för att förlora).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Il est important que tu *finisses* tes devoirs (att avsluta något).</p> <p>2. Il faut que nous *achetions* des légumes pour le dîner (att köpa något).</p> <p>3. Je doute qu'il *soit* là demain (att vara).</p> <p>4. Ils veulent que vous *parliez* plus fort (att tala).</p> <p>5. Il est possible que nous *allions* en France cet été (att åka).</p> <p>6. Il est nécessaire que tu *fasses* tes exercices tous les jours (att göra).</p> <p>7. Bien que tu *saches* la vérité, tu ne devrais rien dire (att veta).</p> <p>8. Il est probable qu'elle *vienne* à la fête ce soir (att komma).</p> <p>9. Il est essentiel que vous *preniez* vos médicaments (att ta).</p> <p>10. Je crains qu'il ne *pleuve* demain (att regna).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.