Presens progressiv Övningar på spanska språket

Presens progressiv, även känt som pågående presens, är en viktig aspekt av det spanska språket som låter oss uttrycka handlingar som sker just nu. Till skillnad från den enkla presensformen som beskriver vanor eller generella sanningar, fokuserar presens progressiv på aktiviteter som pågår i detta ögonblick. Genom att använda presens progressiv kan vi måla en mer levande bild av vad som händer runt oss, vilket ger våra konversationer en dynamisk och aktuell känsla. När vi bildar presens progressiv på spanska kombinerar vi verbet "estar" i dess presensform med ett huvudverb i dess gerundiumform. Till exempel, "Estoy hablando" betyder "Jag pratar" och "Estás comiendo" betyder "Du äter." Det är en relativt enkel struktur att bemästra, men det kräver övning för att kunna använda det flytande och korrekt i olika sammanhang. Genom dessa övningar kommer du att förbättra din förmåga att beskriva händelser som pågår i realtid och fördjupa din förståelse för hur denna grammatiska struktur fungerar i praktiken.

Exercise 1 

<p>1. Ella está *leyendo* un libro interesante (actividad de lectura).</p> <p>2. Nosotros estamos *comiendo* en un restaurante italiano (acción de ingerir alimentos).</p> <p>3. Tú estás *escribiendo* una carta a tu amigo (acción de redactar).</p> <p>4. Ellos están *jugando* al fútbol en el parque (actividad deportiva).</p> <p>5. Yo estoy *hablando* por teléfono con mi madre (acción de comunicar).</p> <p>6. María está *cocinando* la cena para su familia (actividad en la cocina).</p> <p>7. Vosotros estáis *viendo* una película en el cine (acción de observar).</p> <p>8. Los niños están *dibujando* en sus cuadernos (actividad artística).</p> <p>9. Mi padre está *trabajando* en su oficina (actividad laboral).</p> <p>10. El perro está *durmiendo* en el sofá (estado de reposo).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ella está *cocinando* la cena (verb för att laga mat).</p> <p>2. Nosotros estamos *leyendo* un libro interesante (verb för att läsa).</p> <p>3. Ellos están *jugando* al fútbol en el parque (verb för att spela sport).</p> <p>4. Yo estoy *escribiendo* una carta a mi amigo (verb för att skriva).</p> <p>5. Tú estás *escuchando* música en tu habitación (verb för att lyssna).</p> <p>6. El perro está *corriendo* en el jardín (verb för att springa).</p> <p>7. Mi hermana está *durmiendo* en su cama (verb för att sova).</p> <p>8. Ustedes están *estudiando* para el examen de mañana (verb för att studera).</p> <p>9. María y Juan están *bailando* en la fiesta (verb för att dansa).</p> <p>10. Nosotros estamos *mirando* una película en la televisión (verb för att titta).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ella *está corriendo* en el parque (verb for running).</p> <p>2. Nosotros *estamos leyendo* un libro en la biblioteca (verb for reading).</p> <p>3. Ellos *están cocinando* la cena en la cocina (verb for cooking).</p> <p>4. Tú *estás escribiendo* una carta a tu amigo (verb for writing).</p> <p>5. Yo *estoy viendo* una película en la televisión (verb for watching).</p> <p>6. Él *está jugando* al fútbol con sus amigos (verb for playing).</p> <p>7. Ustedes *están cantando* una canción en el karaoke (verb for singing).</p> <p>8. María *está estudiando* para su examen de matemáticas (verb for studying).</p> <p>9. Nosotros *estamos bailando* en la fiesta (verb for dancing).</p> <p>10. Ellas *están pintando* un cuadro en la clase de arte (verb for painting).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.