Presens vs. presens progressiv Övningar på spanska språket

Att förstå skillnaden mellan presens och presens progressiv i spanska är avgörande för att uttrycka sig korrekt och tydligt. Presens används för att beskriva vanliga, återkommande eller permanenta handlingar, medan presens progressiv används för att beskriva handlingar som sker just nu eller under en begränsad tidsperiod. Genom att bemästra dessa två former kan du effektivt förmedla när och hur något händer, vilket är en grundläggande färdighet i språkinlärningen. I dessa övningar kommer du att få träna på att skilja mellan och använda presens och presens progressiv korrekt. Du kommer att arbeta med olika typer av meningar och sammanhang för att säkerställa att du inte bara förstår skillnaden teoretiskt, utan också kan tillämpa den i praktiken. Genom att repetera och öva blir du mer säker på ditt sätt att uttrycka dig på spanska och kan undvika vanliga fallgropar som felaktig användning av tidsformerna.

Exercise 1 

<p>1. Yo *hablo* español todos los días (verb för att prata).</p> <p>2. Ella *está estudiando* en la biblioteca ahora mismo (verb för att studera).</p> <p>3. Nosotros *vivimos* en Madrid (verb för att bo).</p> <p>4. Ellos *están comiendo* en el restaurante (verb för att äta).</p> <p>5. Tú *caminas* al trabajo cada mañana (verb för att gå).</p> <p>6. Él *está viendo* una película en este momento (verb för att titta på).</p> <p>7. Yo *leo* un libro interesante (verb för att läsa).</p> <p>8. Nosotros *estamos bailando* en la fiesta (verb för att dansa).</p> <p>9. Ellas *trabajan* en una oficina (verb för att arbeta).</p> <p>10. Tú *estás escribiendo* una carta ahora mismo (verb för att skriva).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ella siempre *come* en casa (verb for eating).</p> <p>2. Nosotros *estamos estudiando* para el examen ahora (verb for studying in present progressive).</p> <p>3. Tú *trabajas* en una oficina todos los días (verb for working).</p> <p>4. Ellos *están jugando* fútbol en el parque en este momento (verb for playing in present progressive).</p> <p>5. Yo *leo* un libro cada noche antes de dormir (verb for reading).</p> <p>6. Vosotros *estáis cocinando* la cena ahora mismo (verb for cooking in present progressive).</p> <p>7. Mi hermano *vive* en Madrid desde hace cinco años (verb for living).</p> <p>8. Ellas *están bailando* en la fiesta ahora mismo (verb for dancing in present progressive).</p> <p>9. María *escribe* cartas a su abuela todos los meses (verb for writing).</p> <p>10. Nosotros *estamos viendo* una película en este momento (verb for watching in present progressive).</p>
 

Exercise 3

<p>1. María *está leyendo* un libro en el parque (verb för pågående handling).</p> <p>2. Nosotros *estamos estudiando* para el examen de matemáticas (verb för pågående handling).</p> <p>3. Tú *comes* frutas todos los días (verb för vana).</p> <p>4. Ellos *juegan* al fútbol los fines de semana (verb för vana).</p> <p>5. Yo *estoy cocinando* la cena en este momento (verb för pågående handling).</p> <p>6. Juan *trabaja* en una oficina en el centro de la ciudad (verb för vana).</p> <p>7. Mis amigos *están viajando* por Europa este mes (verb för pågående handling).</p> <p>8. Nosotros *vivimos* en un apartamento pequeño (verb för vana).</p> <p>9. Ella *está hablando* por teléfono con su madre (verb för pågående handling).</p> <p>10. Tú *visitas* a tus abuelos cada verano (verb för vana).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.