Preteritum vs. imperfekt Övningar på spanska språket

Att behärska skillnaden mellan preteritum och imperfekt i spanska är avgörande för att uttrycka händelser korrekt i det förflutna. Preteritum används för att beskriva avslutade handlingar eller specifika händelser som har ägt rum vid en bestämd tidpunkt. Till exempel, "Ayer comí pizza" (Igår åt jag pizza) indikerar en avslutad händelse som skedde vid en specifik tidpunkt. Imperfekt, å andra sidan, används för att beskriva pågående eller vanemässiga handlingar i det förflutna, liksom bakgrundsbeskrivningar. Till exempel, "Cuando era niño, jugaba al fútbol todos los días" (När jag var barn, spelade jag fotboll varje dag) visar en vana eller upprepande handling. Att välja rätt tempus mellan preteritum och imperfekt kan ibland vara utmanande, men med övning blir det lättare att avgöra vilket som passar bäst i en given kontext. I dessa övningar får du möjlighet att förbättra din förståelse och användning av dessa två viktiga tempusformer. Genom att analysera olika meningar och sammanhang kommer du att se hur preteritum och imperfekt används för att skapa tydliga och meningsfulla berättelser om det förflutna.

Exercise 1 

<p>1. Ayer *compré* un coche nuevo (verb in preteritum, avslutad handling).</p> <p>2. Cuando era niño, *jugaba* en el parque todos los días (verb in imperfekt, vana).</p> <p>3. Mientras ella *leía* un libro, su hermano veía la televisión (verb in imperfekt, pågående handling).</p> <p>4. El año pasado, nosotros *viajamos* a España en verano (verb in preteritum, specifik tidpunkt).</p> <p>5. Cada verano, mis abuelos *visitaban* nuestra casa en el campo (verb in imperfekt, vana).</p> <p>6. Mientras *estudiaba*, mi madre preparaba la cena (verb in imperfekt, pågående handling).</p> <p>7. Anoche, *cenamos* en un restaurante italiano (verb in preteritum, specifik tidpunkt).</p> <p>8. De pequeña, *tenía* un perro llamado Max (verb in imperfekt, beskrivning).</p> <p>9. El lunes pasado, *terminé* el proyecto de la escuela (verb in preteritum, avslutad handling).</p> <p>10. Cuando *era* joven, iba mucho al cine los fines de semana (verb in imperfekt, vana).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ayer, Marta *compró* un coche nuevo (verb for att köpa, en gång). [Ledtråd: en gång]</p> <p>2. Cuando yo *era* niño, jugaba al fútbol todos los días (verb for att vara, beskrivning). [Ledtråd: beskrivning]</p> <p>3. Juan *estaba* leyendo un libro cuando sonó el teléfono (verb for att vara, pågående handling). [Ledtråd: pågående handling]</p> <p>4. El año pasado, nosotros *viajamos* a España (verb for att resa, en gång). [Ledtråd: en gång]</p> <p>5. Mientras María *cocinaba*, su hermano veía la televisión (verb for att laga mat, pågående handling). [Ledtråd: pågående handling]</p> <p>6. Todos los veranos, mi familia *iba* a la playa (verb for att åka, regelbunden handling). [Ledtråd: regelbunden handling]</p> <p>7. La semana pasada, yo *terminé* mi proyecto (verb for att avsluta, en gång). [Ledtråd: en gång]</p> <p>8. Cuando *tenía* 10 años, vivía en Madrid (verb for att ha, beskrivning). [Ledtråd: beskrivning]</p> <p>9. Anoche, Pedro *salió* con sus amigos (verb for att gå ut, en gång). [Ledtråd: en gång]</p> <p>10. Durante el invierno, nosotros siempre *esquiábamos* en las montañas (verb for att åka skidor, regelbunden handling). [Ledtråd: regelbunden handling]</p>
 

Exercise 3

<p>1. Cuando era niño, siempre *jugaba* en el parque. (obevuxen vana)</p> <p>2. Ayer, María *compró* un coche nuevo. (specifik händelse igår)</p> <p>3. Mientras Juan *leía*, su hermana *escuchaba* música. (pågående handling)</p> <p>4. El verano pasado, nosotros *viajamos* a España. (avslutad resa)</p> <p>5. Cada domingo, ellos *visitaban* a sus abuelos. (regelbunden vana)</p> <p>6. Anoche, yo *vi* una película interesante. (specifik händelse igår kväll)</p> <p>7. Cuando éramos pequeños, siempre *jugábamos* juntos. (barndomsminne)</p> <p>8. El año pasado, ella *estudió* en Francia. (avslutad studietid)</p> <p>9. Todos los días, Pedro *iba* al gimnasio. (daglig rutin)</p> <p>10. De repente, el perro *corrió* hacia la calle. (plötslig händelse)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.