Pronomen med prepositioner Övningar på portugisiska

Pronomen med prepositioner på portugisiska kan vara en utmanande del av språket, men med rätt övningar och förståelse kan du bemästra dem. På denna sida hittar du olika övningar som hjälper dig att öva och förbättra din användning av pronomen tillsammans med prepositioner i portugisiska. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att få en bättre förståelse för hur dessa konstruktioner används i olika sammanhang, vilket är avgörande för att tala och skriva flytande. Portugisiska, precis som svenska, använder pronomen i kombination med prepositioner för att uttrycka relationer mellan olika delar av en mening. Att veta när och hur man använder rätt pronomen med rätt preposition kan göra stor skillnad i din kommunikationsförmåga. Övningarna på denna sida är utformade för att täcka en mängd olika scenarier och svårighetsgrader, så att du gradvis kan bygga upp din kompetens. Oavsett om du är nybörjare eller redan har viss erfarenhet av portugisiska, kommer dessa övningar att vara till nytta för din språkutveckling.

Exercise 1 

<p>1. Ela está *falando* com a professora (verb som används för att beskriva att prata med någon).</p> <p>2. O livro está *sobre* a mesa (preposition som beskriver placeringen av något på en yta).</p> <p>3. Ele foi *para* a escola de manhã (preposition som används för att beskriva riktning eller destination).</p> <p>4. Nós estamos *a* caminho do trabalho (preposition som används för att beskriva riktning).</p> <p>5. Eles estão *em* casa agora (preposition som beskriver placeringen av något inom ett område).</p> <p>6. O gato está *debaixo* do sofá (preposition som används för att beskriva placeringen av något under något annat).</p> <p>7. Ela está *ao* telefone com a mãe (preposition som används för att beskriva att prata i telefon).</p> <p>8. O cachorro está *ao lado* do carro (preposition som används för att beskriva placeringen bredvid något).</p> <p>9. Nós estamos *com* fome (preposition som används för att beskriva att ha något, i detta fall en känsla).</p> <p>10. Ela mora *perto* da escola (preposition som används för att beskriva närhet till något).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu estava falando *com* ela ontem (preposition used for communication).</p> <p>2. Ele saiu *de* casa muito cedo (preposition indicating origin or starting point).</p> <p>3. Vamos viajar *para* o Brasil nas férias (preposition indicating destination).</p> <p>4. A carta foi enviada *por* correio (preposition indicating the means of sending).</p> <p>5. Eu estou estudando muito *para* o exame (preposition indicating purpose).</p> <p>6. Eles moram *em* Portugal há dois anos (preposition indicating location).</p> <p>7. O presente é *para* você (preposition indicating the recipient).</p> <p>8. Ele está interessado *em* aprender francês (preposition indicating interest).</p> <p>9. Fiquei impressionado *com* a apresentação dela (preposition indicating the cause of impression).</p> <p>10. Nós vamos sair *com* nossos amigos hoje à noite (preposition indicating company).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele está interessado *nela* (preposition + pronoun referring to a female person).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen som syftar på en kvinnlig person --> <p>2. Nós estamos pensando *neles* (preposition + pronoun referring to a group of people).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen som syftar på en grupp av människor --> <p>3. O presente é para *mim* (preposition + pronoun for first person singular).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen för första person singular --> <p>4. Ele falou sobre *nós* (preposition + pronoun for first person plural).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen för första person plural --> <p>5. Eles estavam esperando *por ele* (preposition + pronoun for third person singular male).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen för tredje person singular maskulin --> <p>6. Você está feliz com *isso* (preposition + pronoun referring to a situation or thing).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen som syftar på en situation eller sak --> <p>7. Ela contou tudo para *eles* (preposition + pronoun referring to a group of male or mixed gender people).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen som syftar på en grupp män eller blandat kön --> <p>8. Eu não posso viver sem *ela* (preposition + pronoun referring to a female person).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen som syftar på en kvinnlig person --> <p>9. Estamos falando sobre *você* (preposition + pronoun for second person singular).</p> <!-- Clue: preposition + pronomen för andra person singular --> <p>10. Ela sempre pensa em *si mesma* (preposition + reflexive pronoun for herself).</p> <!-- Clue: preposition + reflexivt pronomen för sig själv (kvinnlig) -->
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.